Archives for school

De schoolloopbaan van stiefkinderen

Sept. 2011 De schoolloopbaan van stiefkinderen door Ed Spruijt De schoolloopbaan is belangrijk in je leven. Je diploma helpt je op weg naar een baan en bepaalt ook op andere terreinen een deel van je levenskansen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de schoolloopbaan en andere onderwijsuitkomsten veel worden bestudeerd in het scheidingsonderzoek. Dit jaar is er een interessant rapport verschenen, Scheiding in Vlaanderen, met veel aandacht voor onderwijsresultaten en gebaseerd op een grote steekproef (Mortelmans & Pasteels, 2011). In veel opzichten lijkt het scheidingsonderzoek in Vlaanderen op dat in Nederland, zodat de resultaten interessant zijn voor beide landen.
Read More

Handboek scheiden en de kinderen

sept. 2010 door Ed Spruijt Op 15 september is bij uitgeverij Bohn Stafleu Van Loghum ‘Handboek scheiden en de kinderen’ verschenen. Dit boek is in de eerste plaats bedoeld voor beroepskrachten die met scheidingskinderen te maken hebben. Maar ook anderen vinden in het boek veel nieuwe informatie. Het is geschreven door mij en door Helga Kormos. In acht hoofdstukken wordt de actuele stand van zaken met betrekking tot het wetenschappelijk onderzoek naar kinderen en scheiding besproken. De informatie is steeds aan de hand van relevante variabelen geordend: maatschappij, opvoeding, problemen, wetgeving, en ondersteunende maatregelen. Praktische informatie staat hierbij centraal; zo
Read More

Beroepskrachten aan het woord

Dec. 2010 Beroepskrachten aan het woord Ed Spruijt Op 12 oktober is in Cultuur- en Congrescentrum Antropia in Driebergen het congres ‘Scheiden en de kinderen, weten wat helpt’ gehouden. Het was bestemd voor beroepskrachten die met scheidingskinderen te maken hebben, zoals (jeugd)maatschappelijk werkers, (jeugd)verpleegkundigen, juristen en leerkrachten. De meer dan 250 deelnemers stemden over een aantal stellingen die door de inleiders werden aangedragen. Onder de sprekers Corrie Haverkort, Liesbeth Groenhuijsen en de schrijver van dit artikel. De dagvoorzitter was Joan Ferrier, directeur van E-Quality, het kenniscentrum voor gezinnen, emancipatie en diversiteit. Zij is geen onbekende voor de Stichting Stiefgezinnen Nederland
Read More