Archives for samengesteld gezin

Organisch

Organisch is een mooi woord. In de vertaling op Wikipedia staat : ‘ uit een groeiproces voortgekomen, natuurlijke vormen.’ Net als dynamisch tijdlang een modewoord was, is organisch dat nu ook. Maar ik vind het goed zo want het verwijst naar de huidige status van mijn leven in een samengesteld gezin.
Read More

Nieuw boek presenteert stiefplan

Corrie Haverkort, Marlijn Kooistra en Aleide Hendrikse, allen nauw verbonden met Nieuw Gezin Nederland hebben de handen ineengeslagen en een boek geschreven vol met inzichten en praktische tips voor samengestelde gezinnen die zich nog aan het voegen zijn of die al wat langer onderweg zijn. Corrie Haverkort is voorzitter van onze stichting, eindredacteur van ons kwartaalblad Nieuw Gezin, filosoof en publiciste. Marlijn Kooistra draait sinds kort mee in het bestuur van onze stichting, is pedagoog, gezinsbehandelaar in de jeugdpsychiatrie en heeft een eigen praktijk voor ouderschap en samengestelde gezinnen. Aleide Hendrikse schrijft de juridische colums in ons kwartaalblad Nieuw Gezin,
Read More

Vakanties voor samengestelde gezinnen

  Kort geleden liet Cirkel Vakanties ons weten dat zij een vakantieaanbod hebben speciaal voor samengestelde gezinnen. Wij zijn enthousiast dat er zo’n aanbod is. Voor alleenstaande ouders zijn er al wat langer aparte reizen en het is goed dat er nu ook rekening gehouden wordt met de specifieke wensen van samengestelde gezinnen. Dat het waardevol is rekening te houden met de bijzondere situatie van samengestelde gezinnen in vakantietijd blijkt wel uit een poll die we vorige zomer op onze site plaatsten. Maar liefst driekwart van de stemmers ervoer de vakantieperiode meer als zware opgave dan als gelegenheid te ontspannen.
Read More

Kruiswoordpuzzel

Mijn leven is een kruiswoordpuzzel. Serieus! Het enige verschil is dat je geen weekendje weg kunt winnen of een koelkast! Probeer maar eens vakantie te plannen als je eigenlijk onderdeel uitmaakt van maar liefst 2 samengestelde gezinnen.
Read More