Archives for samengesteld gezin

Organisch

Organisch is een mooi woord. In de vertaling op Wikipedia staat : ‘ uit een groeiproces voortgekomen, natuurlijke vormen.’ Net als dynamisch tijdlang een modewoord was, is organisch dat nu ook. Maar ik vind het goed zo want het verwijst naar de huidige status van mijn leven in een samengesteld gezin.
Read More

Nieuw boek presenteert stiefplan

Corrie Haverkort, Marlijn Kooistra en Aleide Hendrikse, allen nauw verbonden met Nieuw Gezin Nederland hebben de handen ineengeslagen en een boek geschreven vol met inzichten en praktische tips voor samengestelde gezinnen die zich nog aan het voegen zijn of die al wat langer onderweg zijn. Corrie Haverkort is voorzitter van onze stichting, eindredacteur van ons kwartaalblad Nieuw Gezin, filosoof en publiciste. Marlijn Kooistra draait sinds kort mee in het bestuur van onze stichting, is pedagoog, gezinsbehandelaar in de jeugdpsychiatrie en heeft een eigen praktijk voor ouderschap en samengestelde gezinnen. Aleide Hendrikse schrijft de juridische colums in ons kwartaalblad Nieuw Gezin,
Read More

Vakanties voor samengestelde gezinnen

  Kort geleden liet Cirkel Vakanties ons weten dat zij een vakantieaanbod hebben speciaal voor samengestelde gezinnen. Wij zijn enthousiast dat er zo’n aanbod is. Voor alleenstaande ouders zijn er al wat langer aparte reizen en het is goed dat er nu ook rekening gehouden wordt met de specifieke wensen van samengestelde gezinnen. Dat het waardevol is rekening te houden met de bijzondere situatie van samengestelde gezinnen in vakantietijd blijkt wel uit een poll die we vorige zomer op onze site plaatsten. Maar liefst driekwart van de stemmers ervoer de vakantieperiode meer als zware opgave dan als gelegenheid te ontspannen.
Read More

Kruiswoordpuzzel

Mijn leven is een kruiswoordpuzzel. Serieus! Het enige verschil is dat je geen weekendje weg kunt winnen of een koelkast! Probeer maar eens vakantie te plannen als je eigenlijk onderdeel uitmaakt van maar liefst 2 samengestelde gezinnen.
Read More

Stiefgezinnen van homo- of lesbische gezinnen

In stiefgezinnen van homo- en lesbische stellen zijn beide nieuwe partners van hetzelfde geslacht. Soms hebben beide partners kinderen uit een vorige homo/lesbische relatie, soms een van beide partners. Soms is de nieuwe lesbische partner de biologische moeder van de kinderen, soms is de vorige partner de biologische moeder. Soms zijn de kinderen van een of beide homopartners geadopteerd of van een bevriende draagmoeder. Soms komen de nieuwe partner en de kinderen uit een vorige hetero relatie. De nieuwe partners en hun kinderen kunnen een scheiding hebben meegemaakt of een vorige partner/ouder verloren hebben door overlijden. Na de scheiding of
Read More

Stiefgezinnen na verweduwing

In stiefgezinnen-na-verweduwing is de vorige partner en ouder van de kinderen overleden. Beide partners in een stiefgezin-na-verweduwing kunnen weduwe/weduwnaar zijn of één van beide. Soms heeft de vorige partner een (lang) ziekbed gehad, soms is de partner plotseling overleden door een ongeval of infarct. Een scheiding na overlijden is wezenlijk anders dan wanneer mensen van elkaar scheiden door een echtscheiding. Wanneer de dood scheidt, houden beide partners van elkaar en wordt de hoop op een gezamenlijke toekomst en samen oud worden vernietigd. Na het overlijden is de liefde niet verdwenen Wanneer de dood scheidt, betekent dit voor kinderen dat hun
Read More

Stiefgezinnen na echtscheiding

In een stiefgezin-na-echtscheiding is het huwelijk of de vorige relatie van een van de nieuwe partners, of van beide partners ontbonden door een echtscheiding. Het kan zijn dat de relatie tussen de nieuwe partners onstaan is tijdens het vorige huwelijk. Het kan ook zijn dat de nieuwe partners al een tijd alleen geweest zijn en met hun kinderen een eenouder gezin gevormd hebben. Stiefgezinnen-na-echtscheiding kunnen allerlei vormen aannemen: sommige ouders zijn verzorgende ouder andere ouders hebben co-ouderschap weer anderen zien hun kinderen via een bezoekregeling in het weekend en sommige ouders zien hun kinderen niet meer, maar de kinderen blijven
Read More