Archives for onderzoek

Onderzoek: ‘stiefmoeder zonder stiefkinderen’

Stiefmoeders die hun stiefkinderen niet of nauwelijks zien kunnen worstelen met hun rol. Onderzoek en literatuur richt zich tot nu toe vooral op problemen en uitdagingen van stiefmoeders die regelmatig met hun stiefkinderen te maken hebben. Het is dan ook mooi dat stiefmoedercoach Marleen van Leeuwen kwalitatief onderzoek gaat doen naar stiefmoeders waarvan de partner zijn kinderen niet of nauwelijks ziet. Er zijn wel kinderen, maar die zijn er niet. Weinig of helemaal geen contact met je stiefkinderen is een situatie apart volgens  Marleen, naast stiefmoedercoach ook zelf stiefmoeder van 4 stiefkinderen. Deze stiefmoeders dealen met emoties, omgangsvormen en problemen
Read More

De schoolloopbaan van stiefkinderen

Sept. 2011 De schoolloopbaan van stiefkinderen door Ed Spruijt De schoolloopbaan is belangrijk in je leven. Je diploma helpt je op weg naar een baan en bepaalt ook op andere terreinen een deel van je levenskansen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de schoolloopbaan en andere onderwijsuitkomsten veel worden bestudeerd in het scheidingsonderzoek. Dit jaar is er een interessant rapport verschenen, Scheiding in Vlaanderen, met veel aandacht voor onderwijsresultaten en gebaseerd op een grote steekproef (Mortelmans & Pasteels, 2011). In veel opzichten lijkt het scheidingsonderzoek in Vlaanderen op dat in Nederland, zodat de resultaten interessant zijn voor beide landen.
Read More

Handboek scheiden en de kinderen

sept. 2010 door Ed Spruijt Op 15 september is bij uitgeverij Bohn Stafleu Van Loghum ‘Handboek scheiden en de kinderen’ verschenen. Dit boek is in de eerste plaats bedoeld voor beroepskrachten die met scheidingskinderen te maken hebben. Maar ook anderen vinden in het boek veel nieuwe informatie. Het is geschreven door mij en door Helga Kormos. In acht hoofdstukken wordt de actuele stand van zaken met betrekking tot het wetenschappelijk onderzoek naar kinderen en scheiding besproken. De informatie is steeds aan de hand van relevante variabelen geordend: maatschappij, opvoeding, problemen, wetgeving, en ondersteunende maatregelen. Praktische informatie staat hierbij centraal; zo
Read More