Archives for conflicten

Een Amerikaans internetprogramma voor (stief)ouders

dec. 2011 Een  Amerikaans internetprogramma voor (stief)ouders Ed Spruijt In Nederland bestaat het (nog) niet maar wel in de VS: een gratis interactief voorlichtingsprogramma voor ouders en stiefouders in nieuwe gezinnen. Bovendien is nu onderzocht of het werkt. Het actief deelnemen van de ouder en stiefouder aan zo’n programma blijkt voor alle gezinsleden voordelen op te leveren, zowel voor de mannelijke als voor de vrouwelijke. Er is, zeker in de VS, veel onderzoek gedaan naar de problemen die het vormen van een stiefgezin met zich mee brengen. Het is ook een moeilijk en ingewikkeld proces. Amerikaanse kinderen vinden de stiefgezinsvorming
Read More

Handboek scheiden en de kinderen

sept. 2010 door Ed Spruijt Op 15 september is bij uitgeverij Bohn Stafleu Van Loghum ‘Handboek scheiden en de kinderen’ verschenen. Dit boek is in de eerste plaats bedoeld voor beroepskrachten die met scheidingskinderen te maken hebben. Maar ook anderen vinden in het boek veel nieuwe informatie. Het is geschreven door mij en door Helga Kormos. In acht hoofdstukken wordt de actuele stand van zaken met betrekking tot het wetenschappelijk onderzoek naar kinderen en scheiding besproken. De informatie is steeds aan de hand van relevante variabelen geordend: maatschappij, opvoeding, problemen, wetgeving, en ondersteunende maatregelen. Praktische informatie staat hierbij centraal; zo
Read More