Archives for co-ouderschap

Omgangsregelingen

Mijn kinderen zijn full time bij mij en zo nu en dan bij hun vader. De kinderen van Peter hebben twee hele verschillende levens. Ze wisselen een paar keer per week van woning. Ik denk dat het wonen/nestelen in één huis goed is voor een kind omdat dit het meeste in de buurt komt van een kerngezin. Dit kan door de optie dat de kinderen altijd bij één ouder wonen of door de optie dat de biologische ouders om de week switchen van huis.
Read More

Co-ouderkinderen

Juni 2012  Co-ouderkinderen Ed Spruijt Bijna alle scheidingskinderen zijn eigenlijk ‘heen-en-weer kinderen’. Dat is nu eenmaal in de praktijk de consequentie van een ouderlijke scheiding. Moeder en vader gaan uit elkaar en de meeste kinderen blijven wonen bij de ene ouder en gaan af en toe naar de andere. Maar er zijn twee uitzonderingssituaties. Ongeveer 15 procent van de scheidingskinderen heeft helemaal geen contact meer met de uitwonende ouder en woont dus steeds op één adres. En een paar procent van de scheidingskinderen  blijft in het ouderlijk huis wonen terwijl de ouders gaan pendelen: birdnesting of – zoals de Vlamingen
Read More

Handboek scheiden en de kinderen

sept. 2010 door Ed Spruijt Op 15 september is bij uitgeverij Bohn Stafleu Van Loghum ‘Handboek scheiden en de kinderen’ verschenen. Dit boek is in de eerste plaats bedoeld voor beroepskrachten die met scheidingskinderen te maken hebben. Maar ook anderen vinden in het boek veel nieuwe informatie. Het is geschreven door mij en door Helga Kormos. In acht hoofdstukken wordt de actuele stand van zaken met betrekking tot het wetenschappelijk onderzoek naar kinderen en scheiding besproken. De informatie is steeds aan de hand van relevante variabelen geordend: maatschappij, opvoeding, problemen, wetgeving, en ondersteunende maatregelen. Praktische informatie staat hierbij centraal; zo
Read More