Geschiedenis

Ruim twintig jaar Nieuw Gezin Nederland (NGN)

NGN begon in 1979 met een wanhopig telefoontje van een stiefmoeder. Deze stiefmoeder vertelde dat zij nergens in Nederland terecht kon met vragen over haar gezinssituatie. Ze was getrouwd met een weduwnaar met kinderen en zelf had ze geen kinderen. Ze merkte dat haar nieuwe gezin veel complexer was dan zij ooit verwacht had.

Haar verhaal viel in goede handen en in 1980 werd er een oproep in de kranten geplaatst voor een weekend speciaal voor stiefmoeders. Voor dit weekend was zoveel belangstelling dat het ‘t begin vormde van voorlichting voor gezinnen waarvan een van de ouders kinderen heeft uit een vorige relatie. Deze gezinnen heten officieel stiefgezinnen. We hanteren deze naam nog steeds naast het begrip ‘nieuw gezin’. De eerste weekenden waren speciaal gericht op stiefmoeders zonder eigen kinderen. Algauw bleek dat er ook aandacht geschonken moest worden aan moeders met kinderen die een tweede relatie aangingen, aan vaders en stiefvaders én aan stiefkinderen.

Tussen 1980 en 1990 gingen er door echtscheiding veel gezinnen uit elkaar. Veel ouders gingen nieuwe relaties aan. Voor het eerst in de geschiedenis kwam er literatuur voor deze doelgroep op de markt. Het bleek dat ondersteuning van groot belang was voor het welzijn van deze nieuwe gezinnen. Daarom werd in 1988 de Stichting Stiefwelzijn Nederland opgericht. Deze naam veranderde in 2004 in Stichting Stiefgezinnen Nederland, en in 2012 is de naam nogmaals gewijzigd. Nadat Nieuw Gezin al een aantal jaren uitstekend voldeed als naam van het kwartaalblad is er overgegaan op de naam Nieuw Gezin Nederland, Stichting voor Stiefgezinnen. Alhoewel er is overwogen de term stief helemaal te schrappen vanwege negatieve connotaties bij het woord stief is er voor de herkenbaarheid toch gekozen om stiefgezinnen in de ondertitel van de naam te behouden. Meer over de discussie over ‘stief’ ja of nee leest u hier.

Nieuw Gezin Nederland heeft de pioniersfase achter zich gelaten. Ze richt zich nu op het blijven informeren van stiefouders, stiefkinderen, hulpverleners en overheid op alle gebieden van het stiefgezin. Daarnaast vormt de SSN het verzamelpunt van alles wat zich op dit gebied in Nederland voordoet. Bovendien is de stichting spreekbuis naar de overheid met als doel geld en middelen te verwerven voor informatie en ondersteuning van stiefgezinnen. Nieuw Gezin Nederland is de stichting voor nieuw samengestelde gezinnen na verweduwing én na echtscheiding.

Wil jij ook nieuwe informatie beschikbaar stellen om het stiefgezinsleven positief te ondersteunen, laat het ons weten.

  • Onze website wordt maandelijks door duizenden mensen bezocht en biedt een forum, weblogs, nieuws en informatie over evenementen en workshops.
  • Onze regionale gespreksgroepen worden dankbaar gevolgd en maakt contact met anderen heel eenvoudig
  • Wij bieden informatie over een sterk netwerk van hulverleners, therapeuten en instanties
  • Wij organiseren thema-avonden, workshops en trainingen in de regio
  • Onze landelijke ontmoetingsdag is voor velen een leerzame en waardevolle dag vol herkenning en een bron van inspiratie.

We horen graag van je.