Doel en Missie

Nieuw Gezin Nederland

Stichting voor Stiefgezinnen
steunt nieuw samengestelde gezinnen om tot bloei te komen en een stabiel gezinsleven op te bouwen.

Behoefte aan steun bij stiefgezinnen
  • Veel mensen weten niet goed hoe zij zich kunnen voorbereiden op een stiefgezin. Dit komt omdat mensen opgegroeid zijn in een kerngezin en geen ervaring hebben met het leven in een stiefgezin. Daarom biedt Nieuw Gezin Nederland voorlichting en ondersteuning.
  • Nieuwe gezinnen hebben vaak te maken met extra spanningen. Bijvoorbeeld het verdriet over de afwezige ouder. Of een loyaliteitsconflict met een van de ouders, vaak de ouder die er niet zoveel is. Soms ziet een kind de nieuwe stiefouder helemaal niet zitten. Ook tussen de stiefkinderen onderling loopt het niet altijd soepel bijvoorbeeld door jaloezie, angst of onzekerheid.
  • In een stiefgezin leven er bijzondere vragen. Zoals over hoeveel gezag een stiefouder hoort te hebben. Of hoe het contact met de andere ouder zo goed mogelijk onderhouden kan worden.

Over dit alles en nog veel meer geeft NGN informatie.

Leren van elkaar

Nieuw Gezin Nederland is een platform waar goede informatie over nieuw samengestelde gezinnen bij elkaar komt. Ook mensen die rondom het nieuwe gezin staan worden hierbij betrokken zoals grootouders en andere familieleden. Bovendien vindt Nieuw Gezin Nederland het belangrijk dat ook professionals die vanuit hun beroep veel met kinderen (en hun ouders) te maken hebben kennis opdoen over samengestelde gezinnen. Als leerkrachten, gezinstherapeuten, artsen en maatschappelijk werkers weet hebben van de bijzonderheden, problemen en mogelijkheden van samengestelde gezinnen zullen ze beter in kunnen spelen op specifieke vragen van de kinderen en ouders uit samengestelde gezinnen.

Wat we doen
  • Er zijn regionale gespreksgroepen opgezet
  • We organiseren ieder jaar een bijzondere ontmoetingsdag rondom een specifiek thema.
  • Er verschijnt regelmatig nieuwe literatuur waar wij recensies over schrijven.
  • Ook volgen we specifiek wetenschappelijk onderzoek door onze nauwe contacten met de universiteit van Utrecht en door zelf te fungeren als opdrachtgever van studenten die aspecten van stiefgezinnen onderzoeken.
  • We geven informatie over hulpverleners die zich hebben gespecialiseerd in stiefproblematiek en verwijzen mensen met vragen door naar hulpverleners.
  • Daarnaast verzorgen we ook trainingen voor specifieke beroepsgroepen zoals gezinstherapeuten en leerkrachten om hen te helpen beter om te gaan met kinderen of ouders van stiefgezinnen.

Nieuw Gezin Nederland doet dit alles graag. We willen het nieuwe gezin steunen tot bloei te komen en een stabiel gezinsleven op te bouwen, niet alleen voor de volwassenen, maar ook voor alle kinderen. In een nieuw gezin krijgen zij soms al vroeg in hun leven te maken met complexe situaties.

Het is de moeite waard!