Annemarie Sytsma stiefmoeder-gespreksgroepleider

Provincie Utrecht (Houten)

Gespreksgroepleidster: Annemarie Sytsma (samenthuishouten.nl).

Annemarie (1970) is sociaal pedagogisch hulpverlener en leerkracht basisonderwijs.
Zij heeft samen met maar man René de praktijk Samen Thuis (Houten) opgericht. Samen coachen zij stellen en bieden ontmoetingsdagen aan. Sinds 2013 zijn zij pleegouders van twee kinderen en is Annemarie gestopt als leerkracht basisonderwijs. Daarnaast is Annemarie gecertificeerd coach/counselor.

Nu, bijna tien jaar geleden, ontmoette ik mijn huidige man René. Hij vier kinderen uit een eerder huwelijk en ik twee. Na een korte tijd woonden wij met deze zes kinderen in de leeftijd van acht tot twintig jaar samen onder één dak. Vierentwintig uur per dag. Alleen af en toe in de weekenden gingen de kinderen naar hun respectievelijke moeder of vader.

Waar we al heel snel achter kwamen is dat je niet goed kunt voorzien hoe het leven in een samengesteld gezin er uit zal gaan zien en daarnaast vonden we weinig herkenning in onze eigen omgeving. Het waren turbulente jaren vol hectiek en heel hard werken voor ons allemaal. Als stiefmoeder was het erg zoeken naar mijn plek hierin.

Inmiddels is er meer rust gekomen, een aantal kinderen is op zichzelf gaan wonen. Zo goed en zo kwaad als dat ging hebben we alle uitdagingen die een samengesteld gezin brengt, het hoofd kunnen bieden. Uitdagingen als: omgaan met loyaliteit, hoe ingewikkeld vond ik dat als stiefmoeder! De verschillen in opvoedstijl die wij met ons meebrachten, hoe ga je daarmee om? De exen die, ook al waren ze niet direct in beeld, toch hun invloed op ons ‘nieuwe’ gezin hadden. De spanningen die er soms waren tussen de kinderen. Hoe voed ik mijn eigen kinderen op en wat zeg ik tegen mijn stiefkinderen? En natuurlijk heel belangrijk, hoe blijf je als partners communiceren en de verbinding zoeken?

In al die jaren hebben we inmiddels een schat aan ervaring en deskundigheid opgebouwd. We hebben er daarom ook bewust voor gekozen om sámen een praktijk op te richten. Een samengesteld gezin heb je niet in je eentje!

Samen Thuis Houten organiseert een reeks bijeenkomsten voor stiefmoeders. Ben jij stiefmoeder en wil je graag jouw ervaringen delen met andere stiefmoeders? Of kom je juist voor herkenning en tips? Kom dan naar deze Stiefmoederontmoetingen.

Vanaf januari 2019  is er elke maand ruimte voor ontmoeting. De bijeenkomsten starten om 20.15 uur en eindigen om 22.00 uur.

Adres: Scherpencamp 21, Houten. Je betaalt een bijdrage van 10 euro per avond.

Aanmelden kan door een email te sturen via het contactformulier. Meer informatie vind je op de Facebook pagina van Samen Thuis Houten.

Data zijn: