Donateur

Als donateur ondersteunt u de stichting en ontvangt u het blad Nieuw Gezin vier maal per jaar. U kunt donateur worden door een doorlopende machtiging te tekenen, welke ons in staat stelt om de jaarlijkse donatie van € 22.50 van uw rekening af te schrijven. U kunt de machtiging op een eenvoudige wijze op elk moment weer intrekken door een mail te sturen naar administratie@nieuwgezin.info.

Wij kiezen voor het werken met een doorlopende machtiging om de administratieve inspanning te beperken, maar vooral om de gelden die we daarmee kunnen besparen op een betere wijze in te kunnen zetten binnen de stichting.  Daarom vragen we van u twee administratieve acties; u vult onderstaand digitaal invulformulier in en u stuurt ons een ondertekend machtigingsformulier per post.

Ja, ik word donateur en ontvang graag elk kwartaal het blad Nieuw Gezin voor  € 22,50 per jaar.

Donateur worden