Trainingen voor professionals

Nieuw Gezin Nederland, Stichting voor Stiefgezinnen verzorgt en coördineert trainingen voor professionals in diverse werkgebieden over kenmerken, problemen en mogelijkheden van nieuw samengestelde gezinnen.

Waarom specifieke trainingen voor professionals?

Steeds meer professionals die werkzaam zijn in beroepsgebieden als onderwijs, maatschappelijk werk en jeugdzorg hebben te maken met kinderen en ouders uit samengestelde gezinnen. Deze specifieke gezinssituatie brengt vaak bepaalde problemen en uitdagingen met zich mee die doorwerken op alle mogelijke gebieden. Voorbeelden daarvan zijn rouwprocessen, hechtingsproblematiek, onrust i.v.m. het heen en weer gaan tussen twee ouders, conflicten tussen de (stief-)ouders, ouderverstotingssyndroom (P.A.S.), loyaliteitsconflicten en bloedband problematiek. Theoretische en praktische kennis over wat wel en niet werkt kan professionals helpen kinderen en ouders uit samengestelde gezinnen beter te begeleiden.

Wat komt er aan bod in de trainingen voor professionals?

Trainingen worden voor verschillende organisaties op maat gemaakt. Bij een training voor gezinsbehandelaars komt een andere problematiek naar voren dan bij een training voor Interne begeleiders van een school. Er worden andere accenten gelegd die in nauw overleg met de opdrachtgever worden afgestemd op de desbetreffende praktijk. Er zijn echter een aantal elementen die bouwstenen vormen voor de trainingen.

  • Dynamiek en kenmerken van samengestelde gezinnen
  • Risico’s voor kinderen uit samengestelde gezinnen
  • Verschil bloedbanden en verworven banden
  • Verschil posities stiefvaders en stiefmoeders
  • Succesfactoren samengestelde gezinnen
  • Interventies; toepasbaarheid en effectiviteit

Voor welke professionals zijn de trainingen bedoeld?

Voor professionals uit diverse gebieden zoals onderwijs, jeugdzorg, maatschappelijk werk; docenten, IB-ers, gezinsbehandelaars, jongerenwerkers, jeugdvoogden etc.

Wie verzorgt de trainingen?

Verschillende aan Nieuw Gezin Nederland verbonden trainers en docenten verzorgen de trainingen voor professionals. Zij bezitten ruime kennis over de diverse aspecten van samengestelde gezinnen en hebben het vermogen deze kennis over te dragen.  De trainers brengen ervaring mee op uiteenlopende gebieden zoals pedagogiek, familierecht, ethiek, mediation, gezinstherapie en kinder- en jongeren-coaching. Bij iedere vraag van een organisatie zal er gezocht worden naar de meeste geschikte match tussen organisatie en trainers.

Aanbevolen literatuur.

  • Kwartaal tijdschrift ´Nieuw gezin´, met ieder kwartaal nieuwe informatie van ervaringsdeskundigen en professionals. zie www.nieuwgezin.info
  • Hoe maak je een succes van je nieuwe gezin, stiefplan, tips en tools voor het samengestelde gezin.  Corrie Haverkort,  Marlijn Kooistra/Popelier, Aleide  Hendrikse/Voogt Uitgeverij Pica zie www.stiefplan.nl

Voor meer informatie kunt u uiteraard contact met ons opnemen.