Professionele begeleiding aanbieden

 

Het aanbieden van gespreksgroepen, lezingen of cursussen

Nieuw Gezin Nederland biedt een podium voor ervaringsdeskundigen en professionals om hun werkzaamheden bekend te maken. Ieder die graag werkt met ouders, stiefouders en /of kinderen uit nieuwe gezinnen kan hiervoor contact opnemen met twee bestuursleden die hierover gaan: Kiona Nijntjes en Marlijn Kooistra. Hieronder een korte schets van de geschiedenis van de gespreksgroepen gevolgd door informatie over de werkwijze van nu en de voorwaarden.

De ontwikkeling van de gespreksgroepen.

  • Bijna 25 jaar geleden zijn de gespreksgroepen opgericht. In eerste instantie voor stiefmoeders. Onze stichting heette toen Stichting Stiefwelzijn Nederland. Het waren de eerste stiefmoedergespreksgroepen in ons land. Ze liepen erg goed. Behoefte aan steun was groot. Media aandacht eveneens.
  • Na verloop van tijd ontstond bij de stiefmoeders de behoefte om hun partners mee te  nemen naar de gespreksgroepen omdat zij merkten dat problemen en vraagstukken niet eenzijdig door stiefmoeders op te lossen zijn. Bovendien waren er ook veel moeders die samen met hun nieuwe partners, de stiefvaders van hun kinderen, een plek wilden krijgen. Daarom werden de gespreksgroepen voor ouders en stiefouders opgezet. Deze groepen liepen erg goed. Behoefte aan steun en voorlichting was groeiende. Radio en tv wisten ons te vinden. We heetten toen: Stichting Stiefgezinnen Nederland.
  • De laatste jaren groeit de behoefte aan voorlichting en begeleiding enorm. Het aantal  stiefgezinnen, tegenwoordig ook wel nieuwe gezinnen genoemd, neemt toe. Steeds meer ouders die van plan zijn te gaan samenwonen met een partner met kinderen vragen vooraf om informatie. Ook steeds meer vaders nemen dit initiatief. Tegelijkertijd is het een bijzonder mooie ontwikkeling dat steeds meer professionals een goed aanbod hebben op het gebied van begeleiding van samengestelde gezinnen.  Dat is ontzettend fijn want hoe meer voorlichting en ondersteuning, hoe beter. Onze stichting, die ondertussen Nieuw Gezin Nederland heet (NGN), biedt deze mensen een podium om hun werk bekend te maken via een aankondiging in ons blad, d.m.v. een ingezonden artikel en/of door een vermelding op onze website. Tegelijkertijd bieden we natuurlijk nog steeds vrijwilligers en ervaringsdeskundigen die een gespreksgroep organiseren in de regio de ruimte om bekendheid te geven aan hun werk.

Onze vernieuwde werkwijze: wie, wat, waar, wanneer en hoe:

  • Ben je een ervaringsdeskundige die graag een gespreksgroep organiseert in de eigen woonplaats en huiskamer? NGN helpt je om dit bekend te maken. Je kunt een tekstje aanleveren van 40-60 woorden. Daarin zet je: wie je bent,  wat je gaat doen, wat de kosten zijn, waar het plaatsvindt, waar mensen info kunnen vinden en hoe je te werk wilt gaan. Ook krijg je een vermelding en link op de site www.nieuwgezin.info
  • Ben je een professional met een eigen praktijk en heb je een aanbod voor samengestelde gezinnen? Via de NGN kun je  bekendheid geven aan je werk. Je kunt een tekstje aanleveren van 40-60 woorden. Daarin zet je: wie je bent,  wat je gaat doen, wat de kosten zijn,  waar het plaatsvindt, waar mensen info kunnen vinden en hoe je te werk wilt gaan. Ook krijg je een vermelding en link op de site www.nieuwgezin.info

Wat doet de NGN voor jou? 

Doorverwijzen: Regelmatig worden we gebeld door mensen die vragen om goede hulp en steun, betrouwbaar en met ervaring. En het liefst niet al te dicht bij huis maar wel in de regio. Deze mensen verwijzen we door naar ervaringsdeskundigen en professionals die genoemd staan in ons blad.

Publiciteit: Als je vermeld staat in ons blad heb je ook de mogelijkheid om een ingezonden stuk te sturen over het werk dat je doet. Dit ter beoordeling van onze eindredacteur natuurlijk. Jouw bericht moet nieuwswaarde hebben, zinvol zijn en aansluiten bij onze doelgroep. Velen hebben op deze manier al bekendheid gekregen.

Podium: Nieuw Gezin Nederland is een gerenommeerde organisatie. We zijn erg vindbaar. De afgelopen zomer zijn we vermeld in de Volkskrant, NRC, Radio 1, en verschillende regionale kranten. In het najaar zijn we vertegenwoordigd op het landelijke vFAS congres voor advokaten-mediators, op het landelijke congres voor leerkrachten en begeleiders georganiseerd door Lannoo, en zijn er tv opnamen gehouden voor een serie tv uitzendingen over De Kunst van het Opvoeden: NTR, (uitzending in het voorjaar). Ook zijn we uitgenodigd door Bureau Jeugdzorg en het Nederlands Jeugdinstituut voor workshops en lezingen. Al degenen die via de NGN vermeld staan in ons blad en op onze site zijn door ons gekend en worden door ons gesteund. Wij bieden een zo volledig mogelijk podium.

Doel van de NGN:
We hebben tot doel om zoveel mogelijk nieuwe gezinnen te steunen bij het zo succesvol mogelijk maken van hun nieuwe gezin. Daarom bieden we zoveel mogelijk ervaringsdeskundigen en professionals een laagdrempelig podium zodat straks in iedere regio een overzichtelijk en goed lopend aanbod is. Het magazine ligt in veel praktijken. De website wordt per maand door 2000 mensen bezocht.

De kosten en baten
Nieuw gezin Nederland is een non-profint instelling. Alle bestuursleden, 9 in totaal, werken op vrijwillige basis. De onkosten voor telefoon en de reiskosten voor vergaderingen en voorlichtingsdagen nemen we voor eigen rekening. Daarnaast zijn er onkosten zoals het uitgeven van het magazine, het onderhouden van de website, het organiseren van de landelijke dag en het versturen van pr materiaal.

Over de vermelding op de website nog het volgende:

Wij kunnen als kleine vrijwilligersorganisatie geen toezicht houden op de kwaliteit van de aanbieders, maar veel van de aanbieders zijn aangesloten bij een beroepsvereniging of register met kwaliteitseisen en een klachtenregeling.

Vermelding op de website is een geste aan zoekers en aanbieders van professionele begeleiding en berust niet op een overeenkomst. De Stichting Nieuw Gezin Nederland blijft dan ook vrij om vermeldingen (met link) toe te voegen en te verwijderen.

Het aanbod aan professionele aanbieders groeit gestaag. Dat betekent dat er een steeds breder aanbod is met een steeds betere spreiding waar wij als stichting heel blij mee zijn. Wij werken dan ook niet met exclusiviteit binnen bepaalde regio’s of verworven rechten van al langer aan de stichting verbonden professionals.

Reactie sturen naar: 

Het onderhouden van het netwerk van professionals die een aanbod hebben voor nieuw samengestelde gezinnen is binnen onze stichting belegd bij Nicole van der Horst. U kunt haar bereiken door een mail te sturen naar netwerk@nieuwgezin.info

Wil je graag een artikel in ons magazine Nieuw Gezin stuur dan een mail naar Susan van der Beek, de eindredacteur:redactie@nieuwgezin.info

Nieuw Gezin Nederland