Aantal stiefgezinnen in Nederland

Hoeveel stiefgezinnen zijn er in Nederland?
Het CBS publiceerde in 2007 nieuwe gegevens.

Het aantal stiefgezinnen in Nederland is sinds 1998 gestegen tot 150.000 gezinnen in 2007. In deze stiefgezinnen wonen volgens het CBS ruim 280.000 kinderen. Volgens eigen onderzoek is het aantal hoger namelijk 200.000.

Aantal gezinnen op 1 januari 1998 en 2007
Hieronder statistiek plaatje

In werkelijkheid, zegt ook het CBS, is het aantal stiefgezinnen hoger dan 150.000. Dat komt omdat het CBS gebruik heeft gemaakt van de huishoudensstatistiek. In die statistiek worden niet alle soorten stiefgezinnen meegenomen. Zo worden bijvoorbeeld stiefgezinnen met kinderen van beide (nieuwe) partners niet als stiefgezin geregistreerd, maar als twee eenoudergezinnen in een huis. Bovendien kunnen kinderen niet op twee adressen zijn ingeschreven, ook niet als zij in twee co-oudergezinnen leven met in elk gezin een stiefouder.
In mijn boek “Scheidingskinderen” uit 2007 bereken ik, op basis van eigen onderzoek, een aanzienlijk hoger aantal stiefgezinnen in Nederland: ruim 200.000. Ter controle kunnen we kijken naar de verhouding eenoudergezinnen – stiefgezinnen in een aantal grote onderzoeksprojecten. Gemiddeld is er na enige tijd – volgens een reeks van onderzoekingen – in ongeveer 40% van de scheidingsgezinnen een stiefouder aanwezig. Passen we dit gegeven toe op de CBS cijfers, waar gesproken wordt over 459.000 eenoudergezinnen, dan zou het aantal stiefgezinnen 184.000 bedragen. Daar komen dan de co-oudergezinnen met in beide situaties een stiefouder nog bij. De weekend stiefgezinnen zijn dan natuurlijk ook nog niet meegeteld.

Het CBS vermeld verder dat in 84 procent van de stiefgezinnen alle stiefkinderen uit een eerdere relatie van de moeder komen. In 13 procent van de stiefgezinnen zijn alle stiefkinderen afkomstig uit een eerdere relatie van de vader. In ongeveer 3 procent van de stiefgezinnen komen kinderen voor uit eerdere relaties van zowel de moeder als de vader. Overigens krijgen in ongeveer een derde van alle stiefgezinnen de ouders ook een of meer gezamenlijke kinderen.

Spruijt, E. (2007). Scheidingskinderen. Amsterdam, SWP.
Steenhof, L. (2007). Schatting van het aantal stiefgezinnen. Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2007. Voorburg/Heerlen, CBS.