Positief over stief

Dat een nieuw gezin bij tijd en wijle ingewikkeld kan zijn, dat weten we wel.
Maar weten we ook dat een stiefkind of een stiefouder ook heel veel geluk en vreugde kan geven?
Uit de praktijk van nieuwe gezinnen benoemen we graag een aantal bijzondere en positieve ervaringen.
Ervaringen waardoor je voelt hoe goed en zinvol het is om een stiefgezin te zijn.

  • Een stiefouder voegt iets toe. Een stiefgezin biedt nieuwe mogelijkheden. Stiefouders kunnen de kinderen andere dingen leren in het leven die niet in het blikveld lagen van het eerste gezin. Bijvoorbeeld andere reizen, andere eetgewoontes, andere hobby’s, een andere manier van omgaan met elkaar etc. Voor veel kinderen blijkt dit een waardevolle aanvulling te zijn. We horen dit terug van volwassen mensen die terugkijken op hun jeugd.
  • Een stiefgezin geeft een gevoel van geborgenheid en tevredenheid. Een stiefouder kan extra geborgenheid geven. Zowel na het overlijden van een van de ouders als na een scheiding.
  • Kinderen kunnen zien en ervaren dat hun ouders samen ouders blijven. Ondanks de scheiding. Ze leren dat het met inspanning mogelijk is om met ingrijpende veranderingen in het leven om te gaan en daar iets moois uit te laten groeien.
  • Door een stiefgezin zien kinderen dat hun ouder weer gelukkig is. Een gelukkige en opgewekte vader of moeder om je heen is een verademing voor kinderen.
  • Een samengesteld gezin kent meerdere loyaliteiten. In een nieuw gezin leren kinderen om te gaan met anderen die niet hun bloedverwant zijn. Dat is niet eenvoudig maar wel mogelijk. Het vraagt inzicht en respect. Met een goede begeleiding is dit verrijkend.
  • Een stiefgezin maakt je familie groter. Als je alleen opgroeit met je vader of moeder kan het plezierig en uitdagend zijn als je een paar stiefbroers of stiefzussen krijgt, of een stiefoma of stiefopa. Er komt meer leven in het gezin.
  • Met een stiefouder kun je soms gemakkelijker praten. Moeilijke onderwerpen zoals vriendjes, drugs of sex kun je soms beter bespreken met een stiefouder dan met je eigen ouders. Eigen ouders maken zich zo snel zorgen. Ook kun je met je stiefouder bespreken wat je dwars zit over je eigen ouder. Er is nog iemand in huis die je ouder net zo goed kent als jij en ook van hem of haar houdt.
  • In een nieuw gezin worden twee culturen samengevoegd. De verschillende levensstijlen waar je als stiefkind mee in aanraking komt zijn verrijkend. Binnen het gezin leren kinderen en volwassenen erkenning in de praktijk te brengen. Deze ervaring maakt je ook toleranter in onze samenleving naar andere culturen toe.
  • Wonen in twee gezinnen. Hoewel het niet voor ieder kind een verrijking is om in twee gezinnen op te groeien kan het – indien goed afgestemd op de mogelijkheden van het kind – op positieve wijze bijdragen aan de ontwikkeling van het kind. Wat bij de ene ouder en stiefouder niet kan, kan bij de andere ouder en stiefouder wel. Dit vraagt van de ouders natuurlijk een goede afstemming op elkaar.
  • Stiefkinderen doen veel liefdeservaring op. In een stiefgezin wordt er regelmatig gesproken over ieders plek in huis, over het respecteren van de andere ouder, over de vraag wat liefde is enzovoort. Hierdoor zijn kinderen vaak beter dan andere leeftijdsgenoten in staat hun gevoelens en gedachten te verwoorden. Over huwelijk en relaties zijn stiefkinderen minder naïef. Vroeger werd dit gezien als een negatief gevolg van een scheiding. Tegenwoordig kijkt men hier positiever tegenaan. Een stiefgezin daagt je uit om buiten de gangbare en oude kaders te denken en ondanks tegenslagen toch door te zetten.

Kortom: Uit de ruime praktijk van stiefgezinnen is gebleken dat volwassenen en kinderen uit nieuwe gezinnen bijzondere levenservaringen hebben opgedaan. Zij hebben geleerd dat, hoe moeilijk een situatie ook is, je door uiting van gevoelens, inzet, moed, volharding, humor en acceptatie een prettige en goede sfeer kunt creëren. Dit is een verrijkende levenservaring waar mensen hun leven lang ‘de vruchten van kunnen plukken’

De Stichting Nieuw Gezin Nederland hoort deze positieve geluiden met regelmaat terug van mensen die opgegroeid zijn in een stiefgezin.
Wij geven deze geluiden graag aan u door.

Verder lezen: Een handzaam en praktisch boek voor ouders met een duidelijk onderbouwd stappenplan: Hoe maak je een succes van je nieuwe gezin? handboek voor school en begeleiding’ van Corrie Haverkort, Marlijn Kooistra en Aleide Hendrikse-Voogt. Bestellen? www.stiefplan.nl

Voor ouders met schoolgaande kinderen en professionals die ouders met schoolgaande kinderen begeleiden: Kinderen uit nieuwe gezinnen, handboek voor school en begeleiding, door Corrie Haverkort en Ed spruijt.  Hierin zijn ook de laatste onderzoeksgegevens opgenomen en geven een helder beeld van het aantal nieuwe gezinnen, het welzijn van kinderen en hun schoolprestaties. Bestellen? www.lannoocampus.nl/kinderen-uit-nieuwe-gezinnen

Verder lezen:  Zie het boek ‘Samen gesteld, de dymamiek van het stiefgezin’ van Ietje Heybroek-Hessel en Boukje Overgaauw, Bestellen: www.swpbook.com