Biologische ouders

Biologische ouders zijn via de bloedband verbonden met hun kinderen en hebben een unieke relatie met hen. Bij de ene ouder toont zich deze verbondenheid anders dan bij de andere ouder. Bijvoorbeeld: ouders kunnen meer of minder beschermend zijn naar hun kinderen, meer of minder knuffelen of meer of minder in gesprek zijn. Meestal heeft dit te maken met een familiecultuur, die van moeder op dochter of van vader op zoon, wordt doorgegeven. Biologische ouders hebben een moeilijke positie die veel van hen vraagt. Je vormt namelijk een sleutelpositie tussen je nieuwe partner en je kinderen, tussen je kinderen en je stiefkinderen, én tussen je ex-partner (de andere ouder) en je nieuwe gezin.

Je nieuwe partner en je kinderen:
Juist door de speciale (bloed)band tussen jou en je (bloed)eigen kinderen vorm je een belangrijke verbinding tussen je kinderen en je nieuwe partner, de stiefouder van je kinderen. Voor je kinderen ben je het eerste aanspreekpunt, voor je nieuwe partner ook. Als biologische ouder kun je je erg verscheurd voelen tussen de wensen van je nieuwe partner (met of zonder kinderen) en de wensen van je kinderen. Kom je als ouder tegemoet aan de wensen van je nieuwe partner, dan voelen je kids zich achtergesteld. Kom je tegemoet aan je kinderen, dan voelt je geliefde zich
achtergesteld. Met andere woorden: je kunt het niet goed doen en beide partijen tevreden stellen en blij maken. Vaak ontstaat hierdoor een onduidelijk, zwalkend gezinsbeleid met veel frustratie.

De grootste angst van ouders is hun kinderen te verliezen bijvoorbeeld doordat ze bij hun andere ouder elders gaan wonen of jou een slechte ouder zouden vinden. Deze bloedband-angst is een diepe oerangst en kan zich heftig manifesteren in machteloze ruzies met de nieuwe partner en je kinderen. De volgende tips kunnen ondersteunend zijn:

 • Onderken deze angst en praat erover.
 • Weet dat kinderen heel trouw zijn aan hun ouders en jou ook niet willen verliezen.
 • Maak samen als volwassen (stief)opvoeders gezinsbeleid.
 • Zorg dat jullie relatie als nieuwe partners goed en respectvol is.
 • Communiceer open en tactvol samen over de opvoeding van de kinderen.
 • Geef als biologische ouder ruimte aan de stiefouder om contact met je kinderen op te bouwen.

Je eigen kinderen en je stiefkinderen.
De biologische ouder kan zich ook verscheurd voelen tussen de wensen van eigen kinderen en stiefkinderen. (Stief)kinderen houden vaak nauwgezet in de gaten of er niet iemand wordt voorgetrokken of achtergesteld. (Maar ook ouders en stiefouders houden elkaar in de gaten wat betreft gelijke behandeling). Sommige stiefouders hebben moeite met hun stiefkinderen en slaan een andere of minder tolerante toon aan tegen hen dan tegen hun eigen kinderen. Maar het tegenovergestelde komt ook vaak voor. Deze ouders zijn dan juist strenger voor hun eigen kinderen. Kinderen weten deze verschillende benaderingen niet altijd goed te plaatsen. Als hun ouder de stiefkinderen milder corrigeert dan hen, merken ze dit op en ontstaat er verwarring. Want ook kinderen zijn bang om hun ouder te verliezen en niet meer de belangrijkste te zijn.

 • Zorg dat regels in huis helder zijn voor de (stief) kinderen.
 • Corrigeer op dezelfde manier en let erop dat je toon hetzelfde is.
 • Het zoeken van de (stief)ouder is om ondanks dat je van je eigen kinderen houdt op de bloedband manier, je alle kinderen eerlijk, liefdevol en gelijkwaardig benadert en behandelt.

Je nieuwe gezin en de andere ouder.
Als biologische ouder vervul je nog een belangrijke sleutelpositie: je vormt ook de verbinding tussen je ex-partner (de andere ouder van je kinderen) én het gezinsleven van jouw nieuwe gezin. Dit is een moeilijke positie. Ook hier weer een paar tips die kunnen helpen:

 • Probeer te bereiken dat de diverse opvoeders in de gezinnen een werkbare relatie met elkaar krijgen. Probeer elkaar als collega-opvoeders te zien.
 • Communiceer als biologische ouder open met je nieuwe partner over de afspraken met de andere ouder.
 • Bepaal als nieuwe partners samen wat jullie willen als er heikele punten besproken gaan worden met de andere ouder.
 • Neem geen beslissing als de andere ouder/expartner een ander voorstel heeft, maar neem een time-out om met je huidige partner te overleggen.

Houd in gedachten dat kinderen/jongeren alles nadoen wat hen voorgedaan wordt. Zowel positief als negatief gedrag.

Biologische ouders
Biologische ouders dromen ook de dromen van stiefouders over het nieuwe gezin. Maar biologische ouders zijn via de bloedband verbonden met hun kinderen en hebben een unieke relatie met hen. Zie de 6 V’s Bij de ene ouder is de bloedband dikker dan bij de andere, bijv. ouders kunnen meer of minder beschermend zijn naar hun kinderen. Meestal heeft dit te maken met een familiecultuur, die van vader op zoon, moeder op dochter wordt doorgegeven.

De biologische ouder voelt zich regelmatig verscheurd tussen de wensen van de nieuwe partner (met of zonder kinderen) en de wensen van de eigen kinderen. Kom je als eigen ouder tegemoet aan de wensen van je nieuwe partner, dan voelen je kids zich achtergesteld. Kom je tegemoet aan je kinderen, dan voelt je geliefde zich achtergesteld. Met andere woorden: je kunt het niet goed doen en beide partijen tevreden stellen en blij maken. Vaak ontstaat hierdoor een onduidelijk, zwalkend gezinsbeleid met veel frustratie. De grootste angst van ouders is hun kinderen te verliezen, bijv. doordat ze bij hun andere ouder elders gaan wonen of jou een slechte ouder vinden. Deze bloedband-angst is een diepe oerangst en kan zich heftig manifesteren in machteloze ruzies met de nieuwe partner en je kinderen.

 • Onderken deze angst en praat erover. Maak samen als volwassen (stief)opvoeders gezinsbeleid.
 • Weet dat kinderen heel trouw zijn aan hun ouders en je ook niet willen verliezen.

De biologische ouder kan zich ook verscheurd voelen tussen de wensen van eigen kinderen en stiefkinderen. (Stief)kinderen houden meestal nauwgezet in de gaten of er niet iemand wordt voorgetrokken of achtergesteld. En natuurlijk zijn er ouders die moeite hebben met hun stiefkinderen en een andere, minder tolerante toon aanslaan tegen hen dan tegen hun kinderen. Maar het tegenovergestelde komt ook dikwijls voor. Deze ouders slaan een minder tolerante toon aan tegen hun kinderen dan tegen hun stiefkinderen. Bijv. een ouder heeft een eigen manier om kinderen te corrigeren en kinderen zijn hieraan gewend. Als hun ouder de stiefkinderen milder corrigeert dan hen, merken ze dit op en ontstaat er verwarring. Want ook kinderen zijn bang om hun ouder te verliezen en niet meer de belangrijkste te zijn.

 • Zorg dat regels in huis helder zijn voor de (stief) kinderen. Corrigeer op dezelfde manier en let erop dat je toon hetzelfde is. Van binnen zul je meer houden van je eigen kinderen dan van de stiefkinderen maar het mag in je gedrag niet merkbaar zijn.

De biologische ouder heeft een sleutelpositie, tussen biologische kinderen en de stiefouder.

 • Zorg dat jullie relatie als nieuwe partners goed en respectvol is.
 • Communiceer open en tactvol samen over de opvoeding van de kinderen.
 • Geef als biologische ouder ruimte aan de stiefouder om contact met je kinderen op te bouwen.

De biologische ouder heeft ook een sleutelpositie tussen de andere ouder/expartner en het gezinsleven van het nieuwe samengestelde gezin.

 • Probeer te bereiken dat de diverse opvoeders in de gezinnen een zakelijke en werkbare relatie met elkaar krijgen.
 • Communiceer als biologische ouder open met je nieuwe partner over de afspraken met de andere ouder. Bepaal als nieuwe partners samen wat jullie willen als er heikele punten gaan besproken worden met de andere ouder. Neem geen beslissing als de andere ouder/expartner een ander voorstel heeft, maar neem een timeout om met je huidige partner te overleggen.

Houd in gedachten dat kinderen/jongeren alles nadoen. Zowel positief als negatief gedrag.