Stiefgezinnen van homo- of lesbische gezinnen

In stiefgezinnen van homo- en lesbische stellen zijn beide nieuwe partners van hetzelfde geslacht.

 • Soms hebben beide partners kinderen uit een vorige homo/lesbische relatie, soms een van beide partners.
 • Soms is de nieuwe lesbische partner de biologische moeder van de kinderen, soms is de vorige partner de biologische moeder.
 • Soms zijn de kinderen van een of beide homopartners geadopteerd of van een bevriende draagmoeder.
 • Soms komen de nieuwe partner en de kinderen uit een vorige hetero relatie.
 • De nieuwe partners en hun kinderen kunnen een scheiding hebben meegemaakt of een vorige partner/ouder verloren hebben door overlijden.

Na de scheiding of na het overlijden van de vorige partner breekt voor ouder en kind(eren) een periode van verwerking aan. Ook de misverstanden en irritaties, verschillende valkuilen, zoals genoemd bij “de 6 valkuilen”, spelen in deze gezinnen op dezelfde manier.

Maar een stiefgezin van homo- en lesbische ouders heeft ook te maken met specifieke aspecten:

 • Voor kinderen en jongeren die opgegroeid zijn in een gezin met hetero ouders kan de ‘coming out’ en de komst van een nieuwe lesbische of homo partner voor hun ouder, extra moeilijkheden opleveren.
 • Het taboe van de samenleving op homosexualtiteit is niet meer zo groot als vroeger maar toch kunnen klasgenoten van basisscholen en middelbare scholen reageren met pestgedrag naar deze kinderen en jongeren. Naast het feit dat kinderen dit voor zichzelf een plek moeten geven, kan de negatieve reactie van medescholieren, familie en anderen die tot hun netwerk behoren, er diep inhakken.
 • Ook hetero ex-partners kunnen moeite hebben met de homo/lesbische relatie van hun ex-partner. Sommige expartners reageren positief en begrijpend en zien dit als een reden voor hun relationele probleem. Andere expartners reageren negatief of schamen zich. Hierdoor is het voor kinderen en jongeren moeilijker om open te staan voor de nieuwe situatie.
 • Kinderen en jongeren kunnen uit angst om hun homo- of lesbische ouder te kwetsen hun moeilijkheden niet vertellen.
 • Het is essentieel om in deze situatie vinger aan de pols te houden en de communicatie liefdevol, begripvol en open te houden.
 • Kinderen en jongeren die opgegroeid zijn met homo- of lesbische ouders weten niet anders dan dat dit heel normaal is. Maar door de scheiding of het overlijden van hun ouder hebben zij hun persoonlijke emoties rond het verlies van het vorige gezin.

Welkom
Homo- en lesbische stellen met een samengesteld gezin zijn hartelijk welkom in de Stichting Stiefgezinnen Nederland. Het komt echter sporadisch voor dat zij zich melden. De reden hiervoor kan zijn dat er binnen de SSN vaak geen andere homo- of lesbische stellen zijn waarmee zij hun stiefervaringen kunnen wisselen.
Ook in literatuur over stiefgezinnen gaat het overwegend over hetero (stief)ouders en vinden zij maar voor een deel herkenning en erkenning.

De SSN vindt dat dit drastisch moet veranderen.
Het bestuur is dan ook op zoek naar homo- en lesbische stellen die met het bestuur samen aandacht willen geven aan deze doelgroep stiefgezinnen. Onder andere door het opzetten van gespreksgroepen.