Stiefgezinnen na verweduwing

In stiefgezinnen-na-verweduwing is de vorige partner en ouder van de kinderen overleden. Beide partners in een stiefgezin-na-verweduwing kunnen weduwe/weduwnaar zijn of één van beide. Soms heeft de vorige partner een (lang) ziekbed gehad, soms is de partner plotseling overleden door een ongeval of infarct.

Een scheiding na overlijden is wezenlijk anders dan wanneer mensen van elkaar scheiden door een echtscheiding.

  • Wanneer de dood scheidt, houden beide partners van elkaar en wordt de hoop op een gezamenlijke toekomst en samen oud worden vernietigd. Na het overlijden is de liefde niet verdwenen
  • Wanneer de dood scheidt, betekent dit voor kinderen dat hun ouder er niet meer tastbaar en emotioneel voor hen is. Kinderen hebben dan nog maar één ouder die er voor hen is en voor hen zorgt. Door het overlijden van de andere ouder wordt dit vaak een kostbaar maar ook angstig bezit.Wanneer deze ouder sterft, hebben ze voor hun gevoel niemand meer.

Verwerking
Het verwerken van de dood van een partner en ouder kost veel tijd. Daarbij rouwen volwassenen anders dan kinderen:

  • Meestal rouwen volwassenen een bepaalde periode intens. “Als er eerst maar een jaar voorbij is gegaan”, zeggen weduwen en weduwnaars wel eens. Het is zwaar om met je eigen rouw ook je rouwende kinderen bij te staan en op te voeden, alleen, zonder de inbreng van de andere ouder. Na verloop van tijd, wat voor ieder verschillend is, krijgt dit sterven een plek en kan de overgebleven ouder het leven weer oppakken.
  • Kinderen rouwen anders, ze rouwen in stukjes. Soms intens met een terugval naar het gedrag van een jonger kind. Dan weer gaat het beter en oogt het kind vrolijker en ontspannener. Tot er iets gebeurt waardoor het kind weer een volgend deel van de rouw laat zien. Dit kan zijn door een film, contact met een familielid van de overleden ouder, vertrouwde muziek uit de tijd dat de ouder nog leefde, of de dood van iemand anders.

Nieuwe relaties
Ook de komst van een nieuwe partner kan zo’n rouwstuk in gang zetten. Op de plaats van de overleden ouder staat nu iemand anders naast de eigen ouder.
Vaak worden de spullen van de overleden ouder liefdevol gekoesterd door de kinderen en willen ze dat alles blijft als voorheen. Wanneer beide nieuwe partners gaan samenwonen en er plaats gemaakt moet worden voor de nieuwe stiefouder is het belangrijk om respectvol met dit gegeven van de kinderen om te gaan.Voor de nieuwe partner kan dit erg moeilijk zijn. Je wilt helpen en de kinderen liefde geven, maar zij hechten alleen aan hun overleden ouder en zijn/haar dingen.

Kinderen die rouwen om hun overleden ouder, hebben meestal nog geen ruimte voor de genegenheid van een nieuwe stiefouder. Neem de tijd.

De nieuwe partner
Voor de nieuwe partners kan de gedachte aan de overleden partner verwarrend zijn. Bij de weduwe of weduwnaar is er liefde voor deze partner en dit kan de nieuwe partner het gevoel geven op de tweede plek te staan. Ook de omgang met de familie van de overleden partner vraagt om geduld en openheid.

Er zijn ook stiefgezinnen waarvan de ene nieuwe partner weduwe/weduwnaar is en de andere partner gescheiden. Dit betekent praktisch dat er een kind of kinderen zijn die altijd in het stiefgezin zijn en kinderen die in coouderschap of via een bezoekregeling naar hun andere ouder gaan.
Dit vraagt vaak veel energie en is niet altijd even makkelijk.

Soms lijkt het dat misverstanden en irritaties in je stiefgezin zomaar uit de lucht komen vallen en krijg je het gevoel er nauwelijks grip op te hebben. Onder het submenu “de 6 valkuilen bij de artikelen kun je hierover meer lezen.