Stiefgezinnen na echtscheiding

In een stiefgezin-na-echtscheiding is het huwelijk of de vorige relatie van een van de nieuwe partners, of van beide partners ontbonden door een echtscheiding. Het kan zijn dat de relatie tussen de nieuwe partners onstaan is tijdens het vorige huwelijk. Het kan ook zijn dat de nieuwe partners al een tijd alleen geweest zijn en met hun kinderen een eenouder gezin gevormd hebben.

Stiefgezinnen-na-echtscheiding kunnen allerlei vormen aannemen:

  • sommige ouders zijn verzorgende ouder
  • andere ouders hebben co-ouderschap
  • weer anderen zien hun kinderen via een bezoekregeling in het weekend
  • en sommige ouders zien hun kinderen niet meer, maar de kinderen blijven in gedachten aanwezig

Verwerking
Iedere scheiding moet verwerkt worden. Dit kan op verschillende manieren. Partners kunnen elkaar in harmonie loslaten, maar ook in haat.
Voor kinderen is dit anders. Een kind heeft maar één biologische vader en moeder. De bloedband maakt het voor kinderen onmogelijk hun ouders los te laten. Kinderen moeten een weg vinden in deze nieuwe wereld waarin hun beide ouders niet meer beschikbaar zijn in hetzelfde huis.
Zowel ouders als kinderen staan voor de taak om de situatie en beleving van het vorige gezin los te laten. En de ouders zullen apart met hun kinderen moeten gaan bouwen aan ‘het leven na de scheiding’.

Nieuwe relaties
Gescheiden ouders verlangen na verloop van tijd, of al sneller, naar een nieuwe partner om hun leven, lief en leed mee te delen. Sportclubs, internet, het werk, de buurt en feestjes zijn plaatsen waar de vonk kan overslaan en een nieuwe liefde weer kan gaan vlammen. Ongeveer vijf jaar na de scheiding hebben 50% van de mannen en 40% van de vrouwen een nieuwe partner gevonden.

De nieuwe partners/ouders zijn blij met die vlinders in hun buik en zien de toekomst vaak door een verliefde bril. Voor kinderen en jongeren, die niet verliefd zijn, is het wéér een verandering. In het begin zijn kinderen doorgaans blij voor hun gelukkige ouder. Maar wanneer de nieuwe partner meer in het gezinsverband gaat meedoen, kunnen er over en weer irritaties ontstaan.

Soms lijkt het dat misverstanden en irritaties in je stiefgezin zomaar uit de lucht komen vallen en krijg je het gevoel er nauwelijks grip op te hebben. Lees meer over de 6 valkuilen van het nieuwe gezin onder het menu artiekelen.