Onderzoek Stiefgezinnen

Onderzoek Knelpunten en Informatiebehoefte Stiefgezinnen

door Betty Kuipers

“Eigen ervaring, onderzoek naar ervaringen van anderen en statistieken lieten mij inzien dat er veel behoefte is aan hulp voor stiefgezinnen.
Door middel van mijn bacheloronderzoek wil ik graag een bijdrage leveren aan het tegemoetkomen aan deze behoeften vanuit de hulpverlening. Ik ben zelf moeder van een samengesteld gezin, en zie dit als een groot voorrecht, maar het is tegelijkertijd ook een enorme uitdaging met lastige vraagstukken.”

In dit artikel geven wij een samenvatting van het door Betty Kuipers uitgevoerde onderzoek, waarbij zij ruim 30 door stiefgezinnen ingevulde vragenlijsten heeft bestudeerd en een aantal diepte-interviews heeft gedaan over de ervaringen, informatie- en ondersteuningsbehoefte van nieuw samengestelde gezinnen. Daarnaast heeft Betty onderzocht wat de Stichting Stiefgezinnen Nederland nog meer kan doen om haar dienstverlening te verbeteren.

Vragen waarop het onderzoek zich heeft gericht

1. Wat is er bekend in de literatuur over stiefgezinnen en de positie van deze gezinnen in onze maatschappij?

2. Wat is het huidige aanbod van informatieverstrekking en ondersteuning voor stiefgezinnen?

3. Welke knelpunten geven ouders die gebruik maken van het aanbod van Stichting Stiefgezinnen Nederland aan tegen te komen op het moment dat er sprake is van een stiefgezin, op het gebied van de relatie tussen beide partners en het omgaan met de kinderen?

4. Aan welke vorm van informatie of ondersteuning zeggen ouders van stiefgezinnen die gebruik maken van het aanbod van Stichting Stiefgezinnen Nederland behoefte te hebben om beter om te kunnen gaan met de knelpunten die zij ervaren?

5. Wat maakt dat ouders/opvoeders zichzelf niet pro-actief ontwikkelen voordat een probleem in het gezin ontstaat en wat kan Stichting Stiefgezinnen Nederland eraan doen om de drempel te verlagen?

Behoefte aan informatie en ondersteuning

Meer dan 50% van de respondenten op de vragenlijsten is van mening dat het huidige aanbod van informatie en ondersteuning voor stiefgezinnen onvoldoende is. Uitbreiding van informatievoorziening en (gespecialiseerde) ondersteuning is gewenst. Het aanbod is daarnaast niet voldoende bekend.

Knelpunten binnen nieuwe gezinnen
Respondenten geven aan vooral tegen de volgende knelpunten aan te lopen binnen hun nieuwe gezin:

 • Andere cultuur/ opvoeding/ regels
 • Verschil emotionele band met eigen kind en met stiefkind
 • Aanpassingsmoeilijkheden kinderen
 • Situatie brengt spanningen tussen beide partners
 • Identiteit/behoeften stiefouder in gedrang
 • Rol/positie stiefouder moeilijk/onduidelijk (in o.a. opvoedkundige situaties)
 • Invloed van ex-partner
 • Loyaliteitsconflict biologische ouder tussen eigen kind en nieuwe partner
 • Het moet groeien en blijft in beweging, er zijn geen vanzelfsprekendheden
 • Schuldgevoelens biologische ouder – compensatiedrang naar kind

Ouders van stiefgezinnen geven in de vragenlijsten en in de interviews aan behoefte te hebben aan vormen van steun die vallen onder de volgende categorieën:

 • Deelname aan een gespreksgroep
 • Gezins- of relatietherapie
 • Volgen van een training
 • Bezoeken van workshops
 • Consultatiebureau, GGD Centrum voor Jeugd en Gezin

Het is echter niet gemakkelijk de juiste steun en informatie te vinden
Ouders van stiefgezinnen geven aan dat de volgende factoren het vinden van de juiste steun en informatie voor hen zouden vergemakkelijken

 • Overzicht van en uitbreiding van gespecialiseerde hulpverleners/ therapeuten
 • Meer erkenning, openheid en begrip voor onderwerp/ opheffen taboe
 • Steun van en communicatie met partner/ familie/ vrienden

Comments

 1. Femke

  Hallo,

  Ik vroeg me af welke vragenlijsten werden gebruikt?
  Zelf ben ik namelijk bezig met een onderzoek naar de noden van een stiefouder binnen een nieuw samengesteld gezin.

  Alvast bedankt!

  Met vriendelijke groeten,
  Rijde Femke

 2. A. Bettonviel

  Beste Betty,

  Is het mogelijk om jouw bachelorsonderzoek te mogen lezen. Ik ben bezig om me met mijn praktijk te specialiseren in hulp aan nieuw samengestelde gezinnen en ben zeer geïnteresseerd op uw onderzoek

  Met vriendelijke groeten,

  A. Schippers

 3. Johan Schonenburg

  Is het mogelijk dat ik het artikel Onderzoek knelpunten en informatiebehoefte stiefgezinnen van Betty Kuipers kan ontvangen? Dit i.v.m. een door mij te schrijven artikel over samengestelde gezinnen voor mijn opleiding Contextueel leerlingbegeleider.
  Als er kosten zijn verneem ik dat graag van u.

  Met vriendelijke groet,
  Johan Schonenburg

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.