Boeken

Binnenkort beschikbaar:

Boek over een nieuwe kijk op samengestelde gezinnen!

Vrijwel iedereen vindt het geweldig om verliefd te zijn, zelfs als blijkt dat die nieuwe liefde al kinderen heeft. Maar als de roze wolk is opgetrokken staan de geliefden weer met beide voeten op de grond want leven in een samengesteld gezin blijkt ingewikkeld. Ze gaan begrijpen waarom twee op de drie van deze relaties stranden. Samengestelde gezinnen zijn gebouwd op de fundamenten van rouw en daardoor kwetsbaarder voor breuken. Het blijkt nodig te zijn terug te gaan naar die fundamenten om stevig in de nieuwe relatie te kunnen staan. In dit boek wordt een nieuwe invalshoek genomen. Magda Hengst en Karin den Hollander ontwikkelden de Stiefcirkel die helpt om de onderliggende dynamiek inzichtelijk te maken en zo meer grip te krijgen op de situatie.

Presentatie van het boek tijdens het middagcongres op 23 mei (in Culemborg). Zij bijgaande flyer.

Vanaf 23 mei beschikbaar in de boekhandels

Met vriendelijke groet,

Magda Hengst en Karin den Hollander

Een kind dat zich veilig voelt

Iedere ouder wil het beste voor haar of zijn kind, maar veel ouders voelen een druk om perfect te zijn en geen fouten te maken. Ze vergeten daardoor bijna wat hun kind werkelijk nodig heeft om zich emotioneel veilig te voelen, terwijl een veilige gehechtheid de beste basis is die we onze kinderen kunnen bieden.

Dit boek helpt je om op een nieuwe manier naar de band met je kind te kijken. Het is gebaseerd op de methode van de Cirkel van veiligheid, die zich richt op een veilige gehechtheid tussen ouder en kind. Dit programma wordt door opvoedprofessionals veel gebruikt en is nu beschikbaar als zelfhulpboek voor ouders en opvoeders.

ISBN 9789057124839

Mijn eerste is niet zijn eerste

Auteur: Mariska Matakupan-Jansen

Mooi vormgegeven en praktisch boek waarin vijf vrouwen vertellen hoe het is om stiefmoeder te zijn en vervolgens zwanger te zijn en eigen kinderen te krijgen. Vele verwarrende gevoelens en vragen komen aan de orde, zoals:

 • “Zijn kinderen zijn niet enthousiast over de zwangerschap. Hoe ga ik daarmee om?
 • “Wie zetten we allemaal op het geboortekaartje?”
 • “Ik voel me schuldig: “Voor mijn eigen kind voel ik zoveel meer liefde dan voor mijn stiefkind. Is dat normaal?”
 • “Ga ik ook voor mijn stiefkinderen zorgen op de dag dat ik voor mijn eigen kind zorg?

Het boek biedt naast herkenning een schat aan waardevolle tips en handvatten om de situatie van de stiefmoeder die eigen kinderen krijgt te vergemakkelijken.

2017 ISBN 978-94-92744-00-5

(Lees meer: https://stiefwijs.nl/mijn-eerste-is-niet-zijn-eerste-boek/)

“Living together apart”

Auteur:  Jos Willems & Brigit Appeldoorn    Co-auteur: Maaike Goyens

living together apartEen vernieuwend boek over samenleven na een scheiding Ook verkrijgbaar als e-boek Ook verkrijgbaar in de iBookstore
Scheiden of samenblijven voor de kinderen? Living Together Apart toont dat er ook een derde weg mogelijk is, waarbij je een punt zet achter je liefdesrelatie, maar wel blijft samenleven als ouder. Een groeiend aantal ouders voelt aan dat klassieke oplossingen na een scheiding, zoals co-ouderschap of beperkt bezoekrecht, niet ideaal zijn. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk onderzoekt Living Together Apart mogelijke alternatieven, waarbij ouders mentaal en/of fysiek ‘samenblijven’ om de scheiding voor de kinderen minder ingrijpend te maken. Dit boek reikt een aantal alternatieven aan, waarbij ouders mentaal en/of fysiek samenblijven om de scheiding voor de kinderen minder ingrijpend te maken. Aan de hand van vele concrete voorbeelden uit de praktijk biedt dit boek inspiratie aan iedereen die dit nieuwe ouderschapsmodel op zijn of haar eigen manier wil invullen.

“Bonusouders”

boekomslag BonuskinderenJesper Juul

Jesper Juul bespreekt in dit boek het hele traject; van het eerste contact tot alle obstakels die je tegen kunt komen, en zelfs hoe te handelen als je relatie het niet redt. Hij heeft duidelijk veel ervaring met samengestelde gezinnen en richt zich primair op de ouders, met aandacht voor het welzijn van de kinderen. Een aanrader, zeker als je net je eerste stappen zet op weg naar een samengesteld gezin!

http://www.forteuitgevers.nl/shop/opvoeding/354-bonusouders.html

 “Mijn man heeft een kind” 

mijnmanheefteenkind
Pauline Schonewille

“Help, ik heb geen kleren in huis voor mijn stiefdochter!” “Worden wij ooit wel een normaal gezin?” Stiefmoeders vinden in dit praktische boek herkenning, erkenning, achtergrondinformatie en praktische tips. Op een eerlijke, luchtige wijze worden persoonlijke verhalen en ervaringen van stiefmoeders afgewisseld met handreikingen om dingen te door­denken en op een rijtje te zetten. Met aandacht voor de valkuilen voor stiefmoeders én voor de mooie momenten in samengestelde gezinnen. De uitvoering, lay-out en de ruimte om aantekeningen te maken, maken dit tot een heel bijzonder boek om (jezelf) cadeau te doen.

Een gesigneerd exemplaar kan via internet besteld worden: http://www.familie-zaken.nl/index.php?cID=380

herinnerboekHerinnerboek voor kinderen met gescheiden ouders

Tessa Dix

Zoek je een tastbaar instrument om je kinderen te helpen bij het verwerken van de scheiding? Dan is dit boekje zeker de moeite waard! Wat kun je ervan verwachten:

 • Een creatieve manier om te verwoorden, verbeelden en verwerken.
 • Sluit goed aan bij de belevingswereld van kinderen van 4 tot 12 jaar.
 • Inzicht hoe jouw kind zich voelt tijdens de scheiding en daarna.
 • Ruimte voor dialoog, geeft beide ouders ruimte om te ondersteunen.
 • Overzicht van de mooie en moeilijke momenten waardoor kinderen kunnen terugkijken en vooruit kijken naar een nieuw begin.
 • Een prachtige tastbare herinnering.

Te bestellen via internet op www.mijnouderszijngescheiden.nl

omslag-Samengesteld-gezin_SITE

Hoe maak je een succes van je nieuwe gezin?

Corrie Haverkort, Marlijn Kooistra en Aleide Hendrikse

Hoe maak je een succes van je nieuwe gezin? is behalve de titel van dit boek ook de hamvraag voor heel veel mensen die recent een nieuw gezin hebben gevormd.

De vragen die je elkaar in een nieuw gezin zou moeten stellen – en die essentieel zijn om een succesvol stiefgezin te kunnen worden – heb je niet zomaar paraat of liggen niet altijd voor de hand. We hebben nog zo weinig ervaring met leven in een modern stiefgezin, dat we niet altijd weten waaraan we moeten denken.
In dit boek wordt daarom het Stiefplan gepresenteerd, dat kan helpen bij het formuleren van een gezamenlijk doel. Je kunt invullen welke steun je verwacht van je partner (praktisch én emotioneel) en wat je belangrijk vindt in de opvoeding, hoe je wilt dat er met spullen wordt omgegaan, en welke rol de ex-partner en ex-schoonfamilie spelen. En passant hoor je misschien nog heel verrassende dingen van je partner, of wist je van jezelf niet dat je sommige dingen eigenlijk heel belangrijk vindt. Neem de tijd om het Stiefplan gezamenlijk te bespreken en in te vullen – ook met de kinderen; het vergroot de kans dat jullie nieuwe gezin wél zal slagen!

Doelgroep: dit boek is bedoeld voor samengestelde gezinnen (in wording), maar ook voor gezinscoaches, -therapeuten, hulpverleners en familiemediators.

Het boek is uitgegeven door en te bestellen bij Uitgeverij Pica.

Boeken over stiefgezinnen en de vorming ervan:

Nieuwe levens, nieuw geluk

Martine Mingelinckx

‘Van scheiding naar nieuw samengesteld geluk’ luidt de ondertitel. In 17 stappenwandelt de auteur door dit proces. In een vlotte stijl
wordt alles zeer eenvoudig gehouden waardoor het boek door iedereen gemakkelijk te lezen valt.
Heel wat praktische voorbeelden illustreren de voorgestelde aanpak en concrete tips sluiten elk hoofdstuk af.

Linkeroever uitgevers, Antwerpen, 2011. ISBN: 978 90 5720 388 6
(Lees meer: http://www.linkeroeveruitgevers.be/boeken/p/detail/nieuwe-levens-nieuw-geluk

Een atlas vooor het stiefgezin

Liesbeth Groenhuijsen

Dit boek beschrijft de reis die alle betrokkenen afleggen bij de vorming van een  nieuw samengesteld gezin. De voorbereiding, valkuilen en de daadwerkelijke vorming van het stiefgezin komen aan de orde. Ook geeft de auteur een aantal praktische adviezen. Een boek voor ouders, stiefouders, maar ook hulpverleners die met stiefgezinnen werken.

Epo, Antwerpen, 2009, ISBN 978- 90- 8850-005- 3
(lees meer: www.allesoverscheiding.nl/boeken/een-atlas-voor-het-stiefgezin/ )

Ouderschapsplan

Liesbeth A. Groenhuijsen

Voor wie een ouderschapsplan moet of wil opstellen vormt dit boek een praktischehandleiding. Het recht op omgang, gelijkwaardig ouderschap, gezag, rechten en plichten, wensen van de kinderen, eventuele nieuwe partners en het maken van het ouderschapsplan zelf komen aan bod. Het boek kan dienen als praktische handleiding.

(Lees meer: http://www.swpbook.com/769 )

Een nieuw gezin, een nieuwe kans

Jos Willems

Ruim zestig procent  nieuw samengestelde gezinnen mislukken, vooral door een gebrek aan goede informatie en ondersteuning. De auteur laat aan de plusouders van vandaag zien hoe ze gelukkig kunnen  worden in hun nieuw gezin. Uitgaande van tien duidelijke krachtlijnen geeft het boek de essentie aan waarover iedereen die aan nieuw samengesteld gezin begint zou moeten nadenken.

Witsand, Antwerpen mei, 2010 ISBN 978-94-9038-226-1
(lees meer: www.peuteren.nl/peuters/boeken_detail.php?id=594%29)

Stiefouders en stiefkinderen, valkuilen en oplossingen

J. Bray & J. Kelly

Het is een goed leesbaar boek. Je vindt er veel voorbeelden en beschrijvingen in van interacties tussen de verschillende leden van het stiefgezin. Soms wordt het daardoor wat onoverzichtelijk. Amerikaanse toestanden zijn wel verschillend van de onze. Behandelt ook mogelijke seksuele problemen.

De Boekerij, Amsterdam, 1999  ISBN 90- 2252-537-6
(lees meer: www.ouders.nl/winkel/g8.htm)

Bijna familie

Kaat Schaubroeck

De auteur gaat uit van een aantal grondig onderzochte stiefouder- gezinnen. Het boek toont aan hoe sommige heel complexe gezinnen er in slagen perfect te functioneren, ander niet. Het bevat ook een aantal basisregels die erg behulpzaam kunnen zijn. Wie het boek goed leest kan er heel wat uit leren. Alleen nog verkrijgbaar in openbare bibliotheken.

Standaard uitgeverij, Antwerpen, 2005  ISBN 90-0221-444-8
(lees ook: www.kaat-schaubroeck.be/?p=194)

Kinderen cadeau

Yolan Witterholt

Met veel gevoel voor humor en zelfspot schetst dit boek niet alleen de vaak lastige situaties uit een rumoerig stiefgezin, maar biedt het ook veel praktische informatie over juridische kwesties, erfeniszaken en nog veel meer. Vooral geduld, humor en veel relativeringsvermogen wordt sterk aanbevolen.

Het Spectrum, Houten 2006 ISBN 90-2942-825-6
(lees ook: www.ouders.nl/moff2006-kinderen_cadeau.htm)

Weekendvaders/wie kent vaders?

Martine F. Delfos

Nog altijd woont bij een scheiding het merendeel van de kinderen
bij de moeder. Gescheiden vaders zijn nog dikwijls gescheiden van hun kinderen zonder dat ze dat willen. Het is geen boek met tips wat vaders moeten doen in het weekend; Het gaat welover vaderschap in het algemeen en gescheiden vaderschap in het bijzonder. Zo vinden vaders steun hoe ze met hun kinderen verbonden kunnen blijven.

(Lees meer : http://www.swpbook.com/195 )

Help mijn partner heeft een ex

Ann Kunish en Veslemoy 0strem

Het boek handelt niet exclusief over de relatie tussen de stiefouder (meer bepaald de stiefmoeder) en de ex van de partner. Wel geven de twee Noorse dames hen heel wat nuttige raadgevingen. Maar daarnaast besteden ze ook veel aandacht aan de irreële verwachtingen van stiefouders, het omgaan met de stiefkinderen, het creëren van een nieuw thuis en het omgaan met financiële kwesties.

Amsterdam, Archipel, 2006, ISBN 90-6305-231-6
(lees meer: www.hetbesteuitelkaar.be/volwassenen_literatuurlijst.php?type=V )

Samen op stap

samen op stap VisherEmily en John Visher

Het boek geeft aan een werkboek te zijn voor stiefouders. Is dat wel maar lijkt niet zo geschikt voor wie niet “in het vak” is. Bevat heel wat oefeningen maar deze ook doen is niet zo evident. Wel goede poging om over veel facetten na te denken  maar eerder nuttig voor professionelen dan voor een nieuw gezin zelf (Amerikaans van oorsprong). Bevat wel heel wat goede tips.

Te bestellen via www.gopher.nl

Samen gesteld

Ietje Heybroek en Boukje Overgaauw

850393Het boek bevat zowel persoonlijke ervaringen van stiefouders als ervaringen van een hulpverlener. Het boek werd samengesteld naar aanleiding van de vijftiende verjaardag van de Nieuw Gezin Nederland, Stichting voor Stiefgezinnen. Het is goed leesbaar voor de leden van een stiefgezin maar is ook bedoeld voor huisartsen, hulpverleners, advocaten die met de problematiek van stiefgezinnen te maken krijgen.

2004 ISBN 90-6665-541- 0
(lees meer: www.swpbook.com/1123)

Boeken specifiek gericht op stiefmoeders

 “Mijn man heeft een kind”
mijnmanheefteenkind

Pauline Schonewille

“Help, ik heb geen kleren in huis voor mijn stiefdochter!” “Worden wij ooit wel een normaal gezin?” Stiefmoeders vinden in dit praktische boek herkenning, erkenning, achtergrondinformatie en praktische tips. Op een eerlijke, luchtige wijze worden persoonlijke verhalen en ervaringen van stiefmoeders afgewisseld met handreikingen om dingen te door­denken en op een rijtje te zetten. Met aandacht voor de valkuilen voor stiefmoeders én voor de mooie momenten in samengestelde gezinnen. De uitvoering, lay-out en de ruimte om aantekeningen te maken, maken dit tot een heel bijzonder boek om (jezelf) cadeau te doen.

Een gesigneerd exemplaar kan via internet besteld worden: http://www.familie-zaken.nl/index.php?cID=380

De bewuste stiefmoeder

Addy Manneke

Zowel de bijna voltijdse stiefmoeder als de weekendstiefmoeder komen aan bod. Zij zoekt de lastige kanten van de stiefmoeder in de menselijke natuur en de geschiedenis. Ook de band van de vader met zijn kinderen wordt belicht. Maar het boek geeft ook uitzicht op oplossingen. De auteur gaat uit van de eigen bevindingen en besluit dat ze er te weinig over wist toen ze er aan begon.

SWP, Amsterdam, 2009 ISBN 978-90-6665-976-6
(lees meer: www.swpbook.com/1138

De bonusmoeder

Nicolien Brzesowsky

De term Bonusmoeder komt wel meer voor in Nederland. Dit boek laat een aantal ervaringsdeskundigen aan het woord maar doet ook beroep op een aantal gezinstherapeuten. Het boek gaat uit van een modernere versie van de stiefmoeder en behandelt o.m. ook de omgang met de ex, de jaloezie van sommige kinderen en de eigen kinderwens.

Artemis, Amsterdam 2010 ISBN 978-90-4720-136-6
(lees meer: www.debonusmoeder.nl/media )

Een nieuw gezin

Carolien Jolles

De hoofdtitel kan enige aanleiding tot verwarring geven, maar de ondertitel brengt klaarheid: “Als je man al kinderen heeft”. De journaliste Carolien Jolies verzamelde uitsluitend getuigenissen van stiefmoeders, een tiental namelijk. Die gezichtshoek is zeker interessant  omdat voor heel wat vrouwen deze aparte situatie ook wel bijzondere consequenties heeft.

Baarn, De Kern, 2006  ISBN 90-3251-052-5
(lees meer : www.stiefouders.info/content/view/11/13/

Package deal

Inge Pelemans

De moeilijke en mooie kanten van stiefmoederschap verteld in een roman. Inge Pelemans brengt het verhaal van Sarah, een jonge vrouw die kort nadat ze Jasper leert kennen bij hem gaat inwonen. Hij heeft drie kinderen, zij geen. Men leeft mee met de schrijfster bij het heel moeilijk eerste jaar van haar stiefmoederschap. Een verrassend slot met hoop op een betere toekomst.

Manteau, Antwerpen  2008  ISBN: 978-90-2232-310-6 .
( lees meer: www.kuleuven.be/ck/2008_09/04/ck20-nr04.pdf )

De boze stiefmoeder

Lique Tuijl

Dit is niet zomaar weer een boek over stiefgezinnen. Daarvan zijn er al genoeg. In dit boek staan de moeilijke gevoelens van de stiefmoeder centraal.
Wat reacties:
‘Complimenten. Geen gefrustreerde klaagzang maar een positieve benadering om begrip op te brengen voor alle betrokkenen’.
‘Een openbaring voor alle stiefmoeders die het zo goed bedoelen maar zó vaak tegen een muur van onbegrip aanlopen. Bedankt!’
Nieuw Gezin Nederland: ‘…een aanrader, voor stiefmoeders, stiefvaders én hun partners!’
www.debozestiefmoeder.nl

Gigaboek, 2008. Te bestellen bij www.debozestiefmoeder.nl
(lees meer: www.debozestiefmoeder.nl/recensies )

Scènes uit een stiefgezin

Hennie Harinck

Het boek is geschreven in romanvorm. Het gaat om een vrouw van middelbare leeftijd die een weduwnaar ontmoet met twee kinderen en er mee gaat samen leven. Zij stelt vrij vlug vast dat ze heel wat irreële verwachtingen had over haar “nieuw gezin”.  De auteur die ook zelf stiefmoeder is brengt een vrijmoedig verhaal dat confronterend is maar ook met de nodige humor verteld wordt.

Archipel, Amsterdam, 2007  ISBN 978-90-6305-275-1
(lees meer: www.stiefmoeders.nl/boekenScenes%20uit%20een%20stiefgezin.htm )

Stepwives

L.Ringwood en L.Oxhorn

In “Stepwives” stellen een stiefmoeder en de ex van haar partner 10 stappen voor om moeders en stiefmoeders dichter bij elkaar te brengen. Zij kunnen er van meespreken want gedurende jaren waren zijn aartsvijanden. Tot ze tot inkeer kwamen en samen een boek schreven. Een absolute aanrader voor alle stiefmoeders en exen, maar jammer genoeg alleen in het Engels te lezen.

Simon & Schuster, New York, Mei 2002,ISBN 0743222466

Dagboek van een stiefmoeder

Fay Weldon

Als feministe is Weldon in dit boek niet mals voor de vrouwen. Ze wil af van het stereotype beeld van de boze stiefmoeder, maar ze brengt een onhandelbare stiefdochter in de plaats. Geef mij maar liever een stiefzoon is haar devies. Boeiend boek, een plezier om het te lezen. Maar haar stellingname lijkt wel  wel heel betwistbaar.

Contact, Amsterdam, 2009, 978-90-2542-955-3
(lees meer: www.parool.nl/parool/nl/26/BOEKEN/article/detail/237064/2009/04/15/Fay-Weldon—Dagboek-van-een-stiefmoeder.dhtml )

Boeken gericht op de problematiek van kinderen

Thuis in twee gezinnen. Hoe overleef je de scheiding van je ouders en je nieuwe gezin?

JosWillems

Vind je geluk terug na de scheiding van je ouders en in je nieuw samengestelde gezin. Dit boek is geschreven voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar, wiens ouders verwikkeld zijn in een echtscheiding of die deel gaan uitmaken van een nieuw samengesteld gezin. Het boek geeft veel nuttige informatie, maar is vooral ook leuk en herkenbaar om te lezen. De vele praktische tips, herkenbare voorbeelden en cartoons geven antwoord op hun vragen en helpen deze jongeren om zich ondanks de scheiding gelukkig te voelen.
(lees meer op www.plusouder.be ; naast info over het boek wordt informatie en advies aangeboden voor jongeren. Bijzonder is dat jongeren persoonlijke vragen aan een deskundige kunnen stellen. Dit gebeurt vertrouwelijk via de mail.)
Bestellen kan bij ons via kirstie@nieuwgezin.info

Handboek scheiden en de kinderen

Ed Spruijt en Helga Kormos

De auteurs schetsen de actuele stand van zaken met betrekking tot het wetenschappelijk onderzoek naar kinderen en echtscheiding. Praktische informatie staat hierbij centraal; zo komen in de vele kaders praktijkgevallen aan de orde en worden wetenschappelijke gegevens steeds vertaald naar de dagelijkse situatie. Ieder hoofdstuk sluit af met een aantal kernpunten.

Bohn Stafleu van Loghum, september 2010
(lees meer: http://web.mac.com/edspruijt/Scheidingskinderen/Home.html )

Luister je wel naar mij?
Martine F. Delfos

Op een eenvoudige en heldere manier geeft de schrijfster een overzicht van wat de gespreksvoering met kinderen (tussen 4 en 12) zou moeten zijn.
Veel voorbeelden illustreren de tekst en het hele boek steunt op een stevige basis aan onderzoek en literatuur. Een bijzonder goed idee van het ook eens ‘van de andere kant’ te bekijken.
SWP, Amsterdam ISBN 978 90 6665 940 7
(Lees meer : http://www.swpbook.com/195 )

Van drempel tot drempel

Geert Faseur en Evelyn Dewanne

Vanuit de context van gezinspastoraal werk hebben de auteurs in “ Van drempel tot drempel” vooral oog voor de positie van de kinderen. Ze stellen veel belangrijke vragen, maar zijn eerder zuinig met hun antwoorden. Het boek is een degelijke basis voor wie beroepshalve bij de problematiek betrokken is. Het professionele taalgebruik maakt het boek moeilijker voor de doorsnee lezer.

Davidsfonds, Leuven, februari 2010  ISBN 978-90-5826-691-0
( lees meer: www.peuteren.nl/baby/boeken_detail.php?id=551)

Echtscheiding, kiezen voor het kind

Femke van der Gun en Faminia de Jong

Het boek gaat uit van een onderzoek bij kinderen tussen de 10 en 14 jaar. De auteurs presenteren de actuele stand van zaken met betrekking tot het onderzoek naar kinderen en echtscheiding. Praktische informatie staat daarbij centraal. Het boek lijkt vooral geschreven voor professionals die vanuit jeugdhulpverlening, het juridisch werkveld, het onderwijs of andere werkgebieden met kinderen werken.

SWP, Amsterdam, 2006 ISBN: 978-90-6665-718-2
( lees meer: www.swpbook.com/750 )

Boeken voor kinderen

Herinnerboek voor kinderen met gescheiden ouders
herinnerboek
Tessa Dix

Zoek je een tastbaar instrument om je kinderen te helpen bij het verwerken van de scheiding? Dan is dit boekje zeker de moeite waard! Wat kun je ervan verwachten:

 • Een creatieve manier om te verwoorden, verbeelden en verwerken.
 • Sluit goed aan bij de belevingswereld van kinderen van 4 tot 12 jaar.
 • Inzicht hoe jouw kind zich voelt tijdens de scheiding en daarna.
 • Ruimte voor dialoog, geeft beide ouders ruimte om te ondersteunen.
 • Overzicht van de mooie en moeilijke momenten waardoor kinderen kunnen terugkijken en vooruit kijken naar een nieuw begin.
 • Een prachtige tastbare herinnering.

Te bestellen via internet op www.mijnouderszijngescheiden.nl

Heen en weer
heen-en-weer-marja-baseler-9789044328530-voorkant
Marja Baseler (van 10 tot 13 jaar)

Tof boek dat op een eenvoudige manier ingewikkelde situaties ten  gevolge van een scheiding heel duidelijk maakt,  maar boven alles het kind ook met praktische tips terug op rails  wil zetten. Het boek wordt geïllustreerd met tal van  voorbeelden waarin het kind zich kan herkennen. Een echte  aanrader voor iedereen die met een scheiding te maken krijgt. Ieder  kind die leeftijd met  gescheiden ouders zou dit boek cadeau moeten krijgen.
The house of books, Vianen, 2011. ISBN 9789044328530

Weg

Marjan van Abeelen  ( voor + 12 jarigen)

Een prangend verhaal waarin mishandeling door een overspannen moeder het hoofdthema is. De stiefvader heeft niets in de gaten.  De auteur toont aan hoe tieners heen en weer geslingerd worden tussen gescheiden ouders. Hoe een kind niet voor zichzelf opkomt om het geluk van haar vader niet in de weg te staan. Stiefpubers zullen zich hier graag in herkennen.

Van Holkema & Warendorf, Houten  2007  ISBN: 978-90-4750-042-1
(lees meer: www.marjanvanabeelen.nl/weg.php )

Bij de Penderwicks in de straat

Jeanne Birdsall  (voor + 10 jarigen)

De moeder van 3 kinderen sterft aan kanker maar geeft in een brief de boodschap aan haar man dat hij een nieuwe vrouw moet zoeken. De kinderen vinden dat geen goed idee en verzetten zich met alle (soms hilarische) acties.  De rol van het oudste kind Rosalind is mooi uitgewerkt maar het geheel is nogal braaf en keurig en vooral nogal Amerikaans. Maar prettig om lezen, warm en gezellig.

Van Gennep, Amsterdam, 2008. ISBN 978-90-5515-847-8
(lees meer: boekenboekenboeken.skynetblogs.be/archive/2008/11/09/de-penderwicks-jeanne-birdsall.html )

Windkracht Merel

Caja Cazemier  (voor + 10 jarigen)

Het boek bevat alle elementen die een stiefgezin kan bieden: Een vader die met een jongere vrouw is getrouwd en opnieuw vader wordt, een lesbische moeder en stief- en half-kinderen. Bovendien is Merel een adhd type. Merel probeert in dit alles haar weg te vinden geholpen door twee aardige stiefmoeders. Een vlot geschreven boek met veel herkenningsmomenten voor kinderen in een nsg.

Ploegsma, Amsterdam, 2010; ISBN 978-90-2166-823-9
(lees meer: nellyhofman.wordpress.com/2010/10/31/windkracht-merel-caja-cazemier/ )

Papa zonder grenzen

Annie van Ganzenwinkel  ( voor + 9 jaar)

Timo ontmoet zijn vader die in Afrika werkt nooit maar ziet hem soms op TV. Hij kan het goed vinden met  pluspapa tegen wie hij soms bijna papa zegt. Dit brengt hem in verwarring De pluspapa toont dat hij hem begrijpt; hij kende zijn vader en vertelt erover aan Timo.   De tweestrijd van de jongen is heel goed uitgewerkt. Mooi geïllustreerd met tekeningen.

De Eenhoorn, Wielsbeke, 2008 ISBN: 987-90-5838-510-9
(lees meer: www.pluizuit.be/081215/Papa%20zonder%20grenzen.htm )

Oversteken

Marjolein Hof  (voor + 9 jaar)

Meta haar vader verliet het gezin en kwam een tijd later om. Na heel wat vriendjes komt een vaste vriend. Na een tijd trekken ze op reis naar diens geboorteland. Zijn verhalen brengen hem dichter bij Meta. Naarmate dat hun relatie beter wordt loopt die tussen haar moeder en de vriend stuk. Het verhaal van een tiener die zich losrukt van haar moeder op weg naar volwassenheid.

Querido, Amsterdam  2007. ISBN 978-90-4510-420-1
(lees meer: www.pluizuit.be/070527/Oversteken.htm )

Raadsels

Mieke van Hooft  (voor + 9jaar)

Desi is gek op de nieuwe vriend van haar moeder. Tussen de moeder en haar stiefkind Beertje loopt het niet altijd zo best en dat verslecht nog. Tot de beide ouders knallende ruzie krijgen. De kinderen kijken angstig toe van op de trap. Maar er zijn ook de gezellige dingen zoals de nieuwe warmte in huis en nog veel meer. Uiteindelijk spreken ze zich uit en krijgt het nieuwe gezin een herkansing.

Holland, Haarlem 2006  ISBN 978-90-2510-987-5
(lees meer: www.miekevanhooft.nl/Boeken_vanaf_10_jaar.html )

Even anders

Frank Daenen  ( voor + 3)

De kleine Robbe vindt Paulien maar niks, want alles is zo anders nu zij het is die voor hem zorgt. Ze maakt hem anders wakker, de boterhammen die ze smeert zijn te klein en met boter op, haar parfum stinkt, haar grijze auto is lelijk, enz. Tot op een ochtend het tij plots keert… “Misschien went het allemaal wel,” denkt hij. En stiekem moet hij met haar lachen. Kleurrijke prenten. Goede sfeerweergave. Wel te rooskleurig

Clavis, Hasselt 2002 ISBN: 978-90-6822-949-3
(lees meer: www.archief.pluizuit.be/040219/Even%20anders.htm )

De indringer

Joost Heyinck  (voor + 13)

De moeder van Floris heeft een nieuwe vriend, maar Floris vertrouwt die man niet. Hij kampt met schuldgevoelens want misschien is hij alleen maar jaloers. Maar dan ontdekt hij enkele zaken die tonen dat hij het bij het rechte eind heeft: die man geeft zich uit voor iemand anders. Maar waarom? Spannend geschreven met een hoog realiteitsgehalte. Boeiende personages, herkenbare gevoelens. Een aanrader.

Van Holkema & Warendorf, Houten 2005 ISBN 987-90-269-9894-5
(lees meer: www.joostheyink.nl/deindringer.html )

Bernie buiten

H.Vandermeeren   (voor + 7)

Een pittig en heel vlot geschreven kinderboekje over een meisje dat       geconfronteerd wordt met een stiefvader en voor zichzelf uitmaakt: die werk ik hier buiten. Waarom weet ze wel niet zo best, of toch? Maar haar moeder en Bernie pakken de zaken goed aan wat tot gevolg heeft dat ook volwassenen het boek in één adem uitlezen.

Davidsfonds, Leuven, 2009, ISBN 978-90-5908-292-2
(lees meer: www.davidsfonds.be/publisher/edition/detail.phtml?id=1056 )

Boeken over co-ouderschap

Het grote co-ouder doeboek
grote co-ouder doe boek
Petra Vollinga

Het aantal co-ouders groeit gestaag. Maar hoe doe je dat goed? Is het voor iedereen wel de beste oplossing? In dit boek krijgen (toekomstige) co-ouders een antwoord op veel van hun vragen. En geeft ook nuttige adviezen en tips . Het uitgangspunt is: doe het goed voor het kind, daar wordt je ook zelf beter van. Ook nuttige wenken voor opa’s en oma’s, stiefmoeders en stiefvaders.

Kosmos, Utrecht/Antwerpen, 2011  ISBN: 978 90 215 4931 1

Co-ouderschap, het beste van twee ouders

Yoeke Nagel

Ook co-ouderschap heeft een grote invloed op het functioneren van een nieuw samengesteld gezin. Het vergroot de kans dat de kinderen blijven genieten van de bijzondere kwaliteiten van beide ouders. Het  is in principe prachtig maar de uitvoering ervan kan wel eens voor problemen zorgen. De auteur, zelf een enthousiaste co-moeder  geeft aan hoe er best mee om te gaan.

De Kern, Baarn 2006 ISBN 978- 9-03251-064-0, verschenen 2006
( lees meer: www.allesoverscheiding.nl/boeken/succesvol-co-ouderschap/)

Het pendelboekje

Ragda van Engelen

In het boekje kunnen beide ouders omschrijven hoe de afgelopen dagen verlopen zijn, maar er is ook ruimte voor het vermelden van huiswerk, afspraakjes, sportwedstrijden, bijzonderheden, belangrijke telefoonnummers. Kinderen kunnen er ook hun opmerkingen over de dag kwijt. Handig als de communicatie tussen de ouders wat moeizaam verloopt vooral als de kinderen nog klein zijn (tot 7 jaar).

2010, ISBN 978-90-8143-841-4
(lees meer: www.open-up-publishing-and-styling.com/pendelboekje.html )

Boeken over aanverwante onderwerpen

Opnieuw man en vrouw

G.Faseur & M. Vandekerckhove

Dit boek behandelt niet in eerste instantie de situatie van stiefouders maar focust vooral op de ontwikkeling van een nieuwe relatie. Omdat voor het welzijn van een stiefgezin dit van primordiaal belang is, is het boek zeker erg nuttig. Het boek biedt heldere analyses en is door concrete voorbeelden goed herkenbaar.

Davidsfonds, Leuven, mei 2007; ISBN 978-90-5826-453-4
(lees meer: www.nrclux.nl/9789058264534-Opnieuw-man-en-vrouw-G–Faseur-M–Vandekerckhove/nl/product/120236/)

De mythe van het moederschap

Aminatta Forma

Het moederschap heeft alles te maken met het stiefmoederschap. En zeker met de mythe daar rond. Aminatta Forna maakt brandhout van deze mythe. Ze doet dat met alle respect voor het moederschap maar ontkracht de opvatting die leeft in onze maatschappij dat alleen de moeder voor het kind zaligmakend is waardoor alle anderen en zeker de stiefmoeder een soort tweede keuze worden..

Luitingh Sijthoff, Amsterdam, 1998, ISBN 90-2452-177-7
(lees meer: www.jeanne-doomen.net/volkskrant/moederschap.html )