Je kind begeleiden bij scheiding

Acht tips om je kind te begeleiden bij een scheiding

Veel ouders in scheiding worstelen op dit moment met de vraag hoe zij hun kinderen kunnen begeleiden. Doordat ouders vaak zelf nog niet weten hoe zij met hun eigen emoties in de nieuwe situatie om moeten gaan, wordt er onbedoeld te weinig aandacht besteed aan goede begeleiding van de kinderen.
Het is voor kinderen vanzelfsprekend dat hun ouders bij elkaar zijn. Een scheiding zal dan ook een blijvende indruk bij hen achterlaten. Het is dus van groot belang dat ouders veel aandacht hebben voor de beleving van de kinderen, vóór, tijdens en na de scheiding.

Als ouders gaan scheiden reageren kinderen allemaal verschillend. Gevoelens als angst, boosheid en onzekerheid komen veel voor. Kinderen kunnen boos zijn op hun ouders omdat ze het niet eens zijn met de beslissing om uit elkaar te gaan. Het kan ook zijn dat kinderen het gevoel hebben dat de ene ouder de andere ouder in de steek heeft gelaten.
Angst en onzekerheid kunnen ontstaan doordat alle vanzelfsprekendheden in het leven van de kinderen ineens niet meer zo vanzelfsprekend blijken te zijn. Veel kinderen zijn bijvoorbeeld bang dat de andere ouder hun gaat verlaten.

Voorafgaand aan de scheiding is er vaak een nare periode met veel ruzie geweest. Hierdoor kunnen kinderen ook opgelucht en tevreden zijn dat daar een eind aan gekomen is. Dit is voor kinderen verwarrend omdat ze helemaal niet opgelucht en tevreden willen zijn.

Kinderen kunnen ook weinig emoties laten zien. De scheiding lijkt dan weinig invloed te hebben. Echter, om ouders te ontzien gedragen kinderen zich extra lief of trekken zich terug.

Wat kunnen ouders doen om de emotionele schade voor kinderen door scheiding zoveel mogelijk te beperken?

1.    Blijf luisteren naar je kind
Neem de tijd om goed naar je kind te blijven luisteren. Reageer niet meteen met oplossingen. Je kind zal zich gehoord voelen als je probeert het verhaal van je kind zo min mogelijk te onderbreken.
Gun je kind de tijd en de ruimte om te wennen aan de nieuwe situatie. Het is van groot belang om je kind de ruimte te geven zijn/haar boosheid en verdriet over de scheiding te uiten. Misschien dat de omgeving van je kind hierin een rol kan spelen door hem/haar wat extra aandacht te geven als objectieve gesprekspartner.

2.    Neem schuldgevoelens bij je kind weg
Vertel je kind dat de scheiding een keus is geweest tussen jou en je partner en benadruk dat je kind hier geen invloed op heeft gehad. Bij veel kinderen ontstaat namelijk het gevoel dat zij de scheiding veroorzaakt hebben. Dat idee moet je regelmatig met klem ontzenuwen.

3.    Blijf eerlijk naar je kind
Geef altijd duidelijk en helder antwoord op de vragen van je kind. Door eerlijk te zijn, geef je precies de informatie die je kind nodig heeft om de scheiding (langzaam) te gaan snappen. Probeer niet uit te wijden over het hoe en waarom van de scheiding. Voor je het weet ben je een ‘schuldige’ aan het aanwijzen en dat werkt alleen maar verwarrende voor je kind.

4.    Geef je kind geen valse hoop
Het is een natuurlijke reactie van je kind om te hopen dat jullie weer bij elkaar zullen komen. Geef je kind geen valse hoop. Wees duidelijk dat jullie niet meer samen zullen komen.

5.    Je kind houdt van jullie allebei
Belemmer je kind niet om van beide ouders te houden. Dit doe je door je niet negatief uit te laten over de andere ouder. Als je jouw boosheid, verdriet of frustraties over de andere ouder bij iemand uit, zorg dan dat je kind op geen enkele manier kan meeluisteren. Je kind moet zich vrij voelen om positieve verhalen over de andere ouder te vertellen. Als dit niet mogelijk is, is het risico groot dat je kind vroeg of laat gedragsproblemen krijgt. Als je kind van beide ouders mag houden, neem je de belangrijkste spanning na een scheiding voor je kind weg.

6.    Praat niet via je kind met de andere ouder
Zorg ervoor dat je als ouders een manier vindt om samen tot afspraken te kunnen komen. Maak onderscheid in de relatie die jullie hadden als partners en de relatie die jullie houden als ouders. Probeer deze twee relaties in gesprekken over de opvoeding en verzorging van de kinderen niet met elkaar te verwarren. Je biedt je kind meer veiligheid als hij/zij merkt dat jullie als ouders nog steeds samenwerken.

7.    Blijf een ouder voor je kind
Laat je kind merken dat je de situatie onder controle hebt. Je kind kan de neiging hebben om zich heel behulpzaam op te stellen of juist brutaler te zijn. Zorg ervoor dat de gezagsverhouding tussen jou en je kind niet verstoord raakt. Jij bent en blijft dé ouder. Je kunt die doen door de normaal geldende regels in acht te blijven houden. Laat verder merken dat je de situatie nog goed overziet en vertel je kind dat hij/zij zich geen zorgen hoeft te maken over jou.

8.    Zorg goed voor jezelf
Blijf goed voor jezelf zorgen. Een scheiding heeft grote impact op alle fronten van je leven. Het is dus van belang dat je tijd voor jezelf neemt om op te laden. Hierdoor kun je de situatie beter aan. Je kind kan dan op jou terugvallen als hij /zij dat nodig heeft en dat kan alleen als je goed voor jezelf blijft zorgen.

Conclusie
Om de emotionele schade voor je kind als gevolg van een scheiding te beperken moet je je kind op de juiste wijze aandacht geven. Dit artikel legt vooral nadruk op de emotionele gevolgen voor je kind. Maar natuurlijk is het ook van belang aandacht te besteden aan je eigen emoties.

Ik wens je een gezonde, emotionele ontwikkeling voor je kind.

© 2009 Astrid Jaspers – van Eersel

Dit artikel wordt je aan aangeboden door Astrid Jaspers – van Eersel van MENSenCOACH.
Ik help ouders in scheiding die conflicten hebben, wat een negatieve invloed heeft op de kinderen. Ik leer hen op een positieve manier contact te hebben, waardoor de kinderen goed blijven functioneren.
Meer informatie over mijn aanbod kun je vinden op http://www.mensencoach.nl.