De positie van de vader

addy mannekeIn het septembernummer van ons kwartaalblad Nieuw Gezin schrijft Addy Manneke in haar artikel over de positie van de vader ondermeer dat de opstelling van de vader essentieel is voor het al dan niet slagen van het nieuwe gezin.

‘In stiefmoedersprookjes als Asepoester en Sneeuwwitje is de biologische vader een figuur op de achtergrond, die nauwelijks een rol speelt. Zou dit typerend zijn voor elke vader in een stiefverband? Wil de vader wel bij de problematiek van de stiefsituatie betrokken zijn? Of vlucht hij, omdat de situatie hem zwaar valt? Heeft hij het gevoel dat hij het nooit goed doet?
Ook voor de vader kan de stiefsituatie complex zijn.’

In haar artikel omschrijft Maddy dat de nieuwe partner, de stiefmoeder, nog wel eens last kan krijgen van problematisch vadergedrag:

  • uit schuldgevoel kan hij als ‘weekendvader’ zich ontwikkelen tot overcompenserende ‘pretvader’
  • uit angst om zijn kinderen te ‘verliezen’, durft hij geen grenzen te stellen of opvoedkundig verantwoorde beslissingen te nemen
  • de volledige aandacht gaat uit naar de kinderen, zodat de sitefmoeder zich voelt alsof haar aanwezigheid slechts gedoogd wordt
  • hij duldt geen kritiek op het gedrag van zijn kinderen en schiet direct in de verdediging als dat toch gebeurt
  • door zijn gedrag kan de vader benadrukken dat de stiefmoeder buiten zijn band met zijn kinderen staat
  • de vader gaat er van uit dat de stiefmoeder zich wel aanpast aan deze situatie….

Uit diverse enquetes blijkt dat veel stiefmoeders steun, waardering en begrip van hun partner missen. Vrouwen en dus ook stiefmoeders voelen zich nou eenmaal vaak verantwoordelijk voor de onderlinge sfeer en de verhoudingen in het gezin. En in een nieuw samengesteld gezing kan dit ertoe leiden dat ook stiefmoeders hun grenzen niet goed aangeven en eigenlijk gewoon veel te hard hun best doen.

De oplossing?
Als de vader waardering toont voor de inspanningen van zijn nieuwe partner, helpt dit om het evenwicht in stand te houden. En de vader moet bereid zijn om te luisteren naar de gevoelens van de stiefmoeder. De vader mag zich door zijn kinderen of door zijn partner niet voor het blok laten zetten om tussen beiden te moeten kiezen. Die keuze hoeft hij niet te maken. Het is wel goed als hij ook aandacht vraagt voor zijn eigen gevoelens.

Omgaan met gevoelens en emoties
De positie van de vader in het nieuwe gezin vergt de nodige aandacht, bewustzijn en betrokkenheid. En dan komen we op het terrein van de smaakmakers van ons bestaan: gevoelens en emoties! Als je je beseft dat gevoelens en emoties simpelweg gestuurd worden door de gedachten die je hebt en dat je je gedachten kunt delen, wordt het al eenvoudiger. Het aan de ander vertellen wat er in je hoofd speelt en waar je mee bezig bent en het goed luisteren naar wat de ander zegt, geeft altijd ruimte en begrip voor elkaar.
Iedereen herkent vast wel dat het soms nog niet makkelijk is om zonder oordeel naar een ander te kunnen luisteren of om je gedachten daadwerkelijk onder woorden te brengen. Gelukkig kun je ook hierin groeien en van elkaar leren, want communicatie met je partner is nu eenmaal het fundament van je nieuwe gezin en de moeite van het investeren waard.

Kijk eens naar de workshop: Bouwen aan je (stief)vaderschap! op 7 november 2009

Categorieën: Weblog