Persbericht SSN van 14 september 2009

Landelijke stiefdag; ontdek de identiteit van het nieuwe gezin

14 september 2009- Stichting stiefgezinnen viert haar kroonjaar en vernieuwde website met een Landelijke Stiefdag. Een dag vol pittige stellingen, een forum, workshops en mogelijkheden tot sparren met andere stiefdeskundigen, een dag voor iedereen die te maken heeft met nieuwe gezinsformaties.

Al meer dan 20 jaar zet de Stichting Stiefgezinnen Nederland zich in voor het Stiefgezin. Gezien de enorme toename van het aantal echtscheidingen en de vorming van nieuw samengestelde gezinnen heeft de SSN haar activiteiten uitgebreid.

Vanaf 10 september 2009 heeft de Stichting Stiefgezinnen Nederland een volledig vernieuwde website die ons in staat stelt interactief contact te hebben met iedereen die te maken heeft met het leven in een nieuw samengesteld gezin. www.nieuwgezin.info

Op de site vind je meer dan alleen informatie over de stichting, (stief)vaders, (stief)moeders en (stief)kinderen. De site biedt ook mogelijkheden om elkaar te ontmoeten om zo kennis en inspiratie op te doen, ervaringen uit te wisselen, inzichten te delen en op de hoogte te blijven van actualiteiten en belangrijke thema’s rond het leven binnen een nieuw samengesteld gezin. Kortom informatie halen en brengen met elkaar en voor elkaar.

De SSN viert haar 21 jarig bestaan, een kroonjaar, en een vernieuwde website door op 7 november 2009 de Landelijke Stiefdag te organiseren. Tijdens deze dag kunnen (stief)moeders en (stief)vaders, (stief)kinderen, belangstellenden en experts elkaar ontmoeten om inspiratie op te doen en meer te leren over het leven in een nieuw samengesteld gezin.

Tijdens de landelijke dag zal de voorzitter van de SSN, Corrie Haverkort, diverse stellingen rond het thema “het belang van erkenning binnen het nieuwe gezin” bespreken en hoe miskenning kan leiden tot misvorming van de identiteit van het nieuwe gezin en de gezinsleden. Corrie is filosoof, docent beeldende kunst en kunsthistorie daarnaast auteur kunstboek “Bloedband, familie de werkelijkheid verbeeld”.

Miskenning komt in veel verschillende vormen voor, zoals bijvoorbeeld de biologische moeder die niet geaccepteerd wordt door de stiefmoeder, waardoor kinderen onherroepelijk in conflict raken met zichzelf. Of de vader die zich schuldig voelt omdat hij in zijn nieuwe gezin meer tijd doorbrengt met zijn stiefkinderen dan met zijn eigen kinderen. Of stiefouders die zich schuldig voelen omdat ze niet zoveel van hun stiefkinderen houden. Of gevoelens van boosheid of verdriet omdat partners zich niet gesteund voelen of nog problemen hebben met een ex-partner.

Het erkennen van wat er binnen een nieuw gezin kan spelen is essentieel. Dit geldt niet alleen voor ouders en stiefouders, maar ook voor professionals en officiële instellingen die te maken hebben met nieuwe gezinnen.

De grote vraag deze dag is: hoe gaan wij om met nieuw samengestelde gezinnen en wat moeten we weten en kunnen we nog meer doen om stabiele en waardevolle gezinsvorming te stimuleren. Tijdens deze dag zal er een interessante forumdiscussie plaatsvinden, is er een informatiemarkt en zijn er diverse workshops voor volwassenen en kinderen. Zoals bijvoorbeeld de workshops: Omgaan met de opvoeding van (stief)pubers, Bouwen aan je Stiefvaderschap, Communiceren met je partner, en met je ex-partner en diverse workshops voor kinderen en jongeren.

Wil je zeker zijn van een plek tijdens dit evenement? Schrijf je dan vanaf 18 september 2009 in via de website www.nieuwgezin.info. Houd de site in de gaten, hierop vind je iedere week weer nieuws over de Landelijke Stiefdag en informatie over het nieuw samengestelde gezin.

Noot voor de redactie:

Neem voor meer informatie contact op met:

Stichting Stiefgezinnen Nederland
Astrid Kies
Tel.: 06 452 60 571

E-mail: pr@nieuwgezin.info

Categorieën: Nieuws