Impressie Stiefouderdag 2015

“Het was een zeer geslaagde Stiefouderdag. De opkomst was groot en de sfeer was goed; er werd gelachen tijdens het terugspeel theater en in de workshops werd er serieus gewerkt met specifieke (stief)ouder thema’s. De ouders en stiefouders hebben zich opengesteld voor informatie en zonder terughoudendheid meegedaan met het programma. Aan het eind van de dag, heel stoer voor en volle zaal grote mensen, lieten de kinderen hun zelfgemaakte collages zien. En op de vraag ‘Wat zou je het liefst willen’, kwam gewoon het antwoord: ‘Een broertje, een Bentley, een Bugatti en een Ferrari’. En zo is het maar net.”

Lees meer over deze Stiefouderdag op de pagina Impressie van de Landelijke Stiefouderdag 2015.

Categorieën: Nieuws