12 oktober ’14 Stiefouderdag

De landelijke Stiefouderdag vindt ieder jaar plaats op de 2e zondag in oktober.

Stiefouderdag is WÉL:

  • Een dag die bijdraagt aan bewustwording,  eer en erkenning voor het stiefouderschap
  • Een dag waarop we een podium bieden aan bijzondere verhalen die in Nederland leven over stiefouderschap .
  • Een dag die rekening houdt met de kwetsbaarheid, pijn en gevoeligheid die het nieuw samengestelde gezin met zich meebrengt.  Kinderen -en wellicht één van de ouders- hebben hier niet voor gekozen.
  • Een dag waarop we vooroordelen over stiefouderschap willen nunaceren en verminderen. 
  • Een dag waarbij integriteit en respect voor alle betrokkenen, zoals de ex-partners, als groot goed wordt gezien.
  • Steun voor ouders, stiefouders, kinderen, stiefkinderen, grootouders, stiefgrootouders en alle andere betrokkenen in onze maatschappij.

Stiefouderdag is NIET:

  • Stiefouderdag is géén cadeaudag, want het mooiste wat je  als stiefouder kunt krijgen is erkenning voor de niet vanzelfsprekende rol van stiefouder.
  • Stiefouderdag is ook géén feestdag, maar een dag van bewustwording over wat stiefouderschap inhoudt, biedt en vraagt van ouders, stiefouders en kinderen.
  • Stiefouderdag is niet bedoeld om scheiding en nieuw samengestelde gezinnen te promoten. Uit cijfers blijkt immers dat het welbevinden van kinderen in een kerngezin het grootst is.

Vanaf mei is de website www.stiefouderdag.nl in de lucht, voorzien van alle informatie. Indien u voor die tijd vragen heeft over de stiefouderdag, dan kunt u contact opnemen met Patricia Heije.

 

Categorieën: Nieuws en pers en media