NGN en St. Stiefmoeders gaan fuseren!

We hebben bijzonder nieuws: we gaan samenwerken met elkaar, meer nog, we gaan fuseren. En dat willen we jullie via deze weg graag laten weten.
NGN is ooit gestart als een stichting voor stiefmoeders. Na verloop van tijd werd het een stichting voor het hele gezin. St. Stiefmoeders is opgericht specifiek voor stiefmoeders, maar wil natuurlijk ook dat het hele nieuwe gezin fijn en goed verloopt. Door samen te werken realiseren we één krachtig platform waar stiefmoeders, moeders, vaders, stiefvaders, stiefkinderen én professionals elkaar kunnen vinden en inspireren.
We gaan samen verder onder de naam Nieuw Gezin Nederland. Binnen deze stichting zal er bijzondere aandacht blijven bestaan voor de stiefmoeders o.a. in de vorm van een 2-jaarlijkse stiefmoederdag, speciale gespreksgroepen voor stiefmoeders, verhalen en adviezen.
De website van de SSN –  www.stichtingstiefmoeders.nl – blijft nog een tijd in de lucht! Stap voor stap zullen we de fusie vorm geven, we blijven jullie op de hoogte houden en…tips zijn altijd welkom! Onze website  zal t.z.t aangepast worden.
De fusie gaat officieel in op vrijdag 13 december. Tijdens het congres “stiefouder, lust of last?” over het leven in een nieuw gezin door de ogen van het kind, gaan we dit feestelijk vorm geven.
Zin om hierbij aanwezig te zijn en de sprekers en workshops te volgen op deze dag?
Hieronder nog een paar woorden van de voorzitter van SSN en van onze voorzitter:
Gabby van Bruinessen-Boon, voorzitter SSN:
“Alhoewel de Stichting Stiefmoeders zich specifiek op stiefmoeders richtte is er altijd  een groot besef geweest van de onderlinge verhoudingen in het stiefgezin. Voor het welbevinden van het hele gezin is het van belang alle gezinsleden te betrekken en liefst een positieve samenwerking te realiseren. Vaak neemt de stiefmoeder een initiërende en actieve rol in het verbeteren van de relaties wat, als ze dat op een goede manier doet, meerwaarde heeft voor alle anderen in het gezin. Onze steun voor stiefmoeders zal onverminderd doorgaan en zal juist versterkt worden door de fusie met stichting Nieuw Gezin Nederland.”
Corrie Haverkort, voorzitter NGN:
“In de historie van onze stichting is de behoefte van stiefmoeders om kennis en ervaringen te delen altijd groter geweest dan die van de andere leden van het nieuwe gezin. Het past dus uitstekend om daar als gefuseerde stichting extra aandacht aan te blijven besteden. Daarnaast hopen we dat deze beweging een impuls kan geven om ook de vaders en stiefvaders én de stiefkinderen meer te bereiken en te ondersteunen bij hun belangrijke plaats en rol in het grote samengestelde gezin.”

Met een hartelijke groet van alle bestuursleden!

P.S. De website van de SSN  www.stichtingstiefmoeders.nl blijft nog een tijd in de lucht! Stap voor stap zullen we de fusie vorm geven, we blijven jullie op de hoogte houden en…tips zijn altijd welkom!
Categorieën: Nieuws