NGN en St. Stiefmoeders fuseren

Dit voorjaar is de bezielende Maaike van Goethem uit het bestuur van de Stichting Stiefmoeders Nederland gestapt. Samen met het huidige interim-bestuur onderzoekt Nieuw Gezin Nederland sindsdien de mogelijkheid om de krachten te bundelen en een samenwerking vorm te geven, waarbij dit belangrijke podium voor stiefmoeders behouden blijft.  De gesprekken die zijn gevoerd met het interim-bestuur hebben op 5 september jl. geleid tot het besluit dat de stichtingen gezamenlijk gaan onderzoeken of een fusie een goede vorm zou kunnen zijn.
Het tijdpad is nog onzeker – er moet veel worden besproken en beslist – maar houd onze website en die van Stichting Stiefmoeders in de gaten voor updates.

Hartelijke groeten,
Het bestuur van Nieuw Gezin Nederland

Categorieën: Nieuws