Nieuw boek met verhalen van stiefkinderen

 

Enkele jaren geleden schreef Carolien Jolles (1956) Een nieuw gezin. Als je man al kinderen heeft, een verzameling verhalen van tien stiefmoeders. Aanzet tot het schrijven van dit boek waren de ervaringen die zijzelf als stiefmoeder had. Stiefmoeders hebben het veelal zwaar, dat is wel duidelijk. Maar hoe zit het met de stiefkinderen? Hoe ervaren zij het om na een scheiding of overlijden van een ouder geconfronteerd te worden met een nieuwe vriend of vriendin van hun vader of moeder? Aan hen wordt meestal niets gevraagd, zij hebben zich te voegen. Leuk of niet leuk. Daarom schreef zij het nieuwe boek: Stiefkinderen. Wat vinden zij van de nieuwe partner en het nieuwe gezin.

Er is veel onderzoek gedaan naar echtscheiding en de gevolgen daarvan voor kinderen, maar over hoe het is om op te groeien in een stiefgezin is niet veel bekend. Daarom laat Carolien Jolles in Stiefkinderen. Wat vinden zij van de nieuwe partner en het nieuwe gezin de kinderen zelf aan het woord. Het eindresultaat: een controversieel boek dat een kijkje biedt in de emotionele wereld van een stiefkind. Tweederde van de stiefgezinnen valt binnen vijf jaar uit elkaar, dit boek kan dat helpen voorkomen.

In Stiefkinderen. Wat vinden zij van de nieuwe partner en het nieuwe gezin staan verhalen van vijftien stiefkinderen: van 10 tot 57 jaar oud geven zij blijk van een proces van loslating, gewenning en acceptatie. Of van het tegenovergestelde. Het gezinsleven is zeer complex voor een stiefkind. En daarmee ook voor een (stief)ouder. Maar met meer begrip voor en inzicht in de problematiek van stiefkinderen is door (stief)ouders een wereld te winnen.

Het boek is uitgegeven door en te bestellen via KOSMOS uitgevers.

Categorieën: Nieuws