Congres Samengesteld gezin: Anders dan gewoon / dinsdag 8 november 2011, Antropia, Driebergen

In 2010 telde Nederland naar schatting 184.000 samengestelde gezinnen. Bijna één op de tien gezinnen is een zogeheten samengesteld gezin! Hierbij heeft minstens één van de ouders kinderen uit een ander huwelijk of eerdere relatie. Leven in een samengesteld gezin is anders dan gewoon en complexer omdat ieder een ander verleden heeft. Van beroepskrachten vraagt het specifieke kennis en kunde om met deze gezinnen te werken.
Het Nederlands Jeugdinstituut biedt u in samenwerking met Congresso daarom het congres ‘Samengesteld gezin: Anders dan gewoon’ aan.

ansichtkaart met meer info in pdf-vorm

Wat kunt u verwachten?

  • Lancering digitaal dossier Samengesteld gezin van het Nederlands Jeugdinstituut;
  • Een inleiding door Magda Hengst: ‘De bouwstenen van een samengesteld gezin’;
  • Interactieve workshops over onder andere: morele dilemma’s, onderzoek naar stiefvaders, juridische aspecten bij samengestelde gezinnen, roze ouderschap, kinderwens, lespakket voor op school, systeemdynamieken en verdeling van de kinderalimentatie;
  • Een kennis- en netwerkplein waar u niet alleen informatie kunt verzamelen bij de informatietafels, maar ook met elkaar in gesprek kunt gaan over specifieke vraagstukken rond het samengestelde gezin.

www.congressamengesteldgezin.nl

Categorieën: Nieuws