Geen ontspannen vakantiegevoel bij veel (stief-)ouders van samengestelde gezinnen

Meer dan driekwart van de stemmers op onze vorige poll ervaart de vakantietijd als een pittige tijd.

Als je een poll uitschrijft op een forum als het onze is het altijd lastig daar algemene conclusies uit te trekken. Waarschijnlijk zijn er ook veel stief-ouders van samengestelde gezinnen die heerlijk ontspannen vakantie genieten, gedeeltelijk met de eigen en of stiefkinderen, en gedeeltelijk zonder. En het is goed voorstelbaar dat die stief-ouders niet op onze site kijken tijdens de zomerperiode. Tegelijkertijd gebeurt het niet vaak dat een poll zo’n uitgesproken uitslag heeft. Van de (stief-)ouders die in de zomerperiode op onze site gekeken hebben ervaart meer dan driekwart die periode meer als een zware opgave dan als een gelegenheid om te ontspannen.

De precieze formulering en uitkomst van de poll staat hieronder:

De vakantieperiode is voor (stief-)ouders van nieuw samengestelde gezinnen eerder een zware opgave dan een gelegenheid om te ontspannen.

  • Eens (77%, 69 Votes)
  • Oneens (19%, 17 Votes)
  • Weet niet (4%, 4 Votes)

Total Voters: 90

Een aantal redenen waarom mensen dit zo ervaren zijn te halen uit verschillende verhalen die ons ter ore komen:

  • Fusieproblemen; het nieuwe gezin heeft zich nog niet gevormd, iedereen wil kunnen ontspannen in de vakantie, maar de behoeftes zijn verschillend. De manier waarop je met elkaar zoveel mogelijk ieders behoefte kunt realiseren is nog niet uitgevonden. Het uitvinden daarvan gaat meestal via conflicten.
  • Gedoe met de ex. Daar waar tijdens de schoolperiodes dankzij vaste afspraken en structuur een relatieve rust bestaat tussen ex-en zijn er tijdens de vakantieperiode  andere afspraken en dynamieken. Als er negatieve emoties een rol spelen bij een scheiding kunnen die gedeeltelijk ondervangen worden door strakke afspraken, het nadeel is dan dat ze weer tevoorschijn komen als er nieuwe afspraken gemaakt moeten worden.
  • Voortkomend uit het vorige punt; loyaliteitsproblemen. Soms hebben kinderen het gevoel dat ze de vakantie met stiefmama of stiefpapa niet leuk mogen vinden omdat ze dan hun echte mama/papa verraden.
  • Strijd om aandacht. De kinderen willen in de vakantie graag de volle aandacht van hun vader of moeder, maar stiefmoeder of stiefvader wil ook echte kwalitatieve aandacht. Het gevaar bestaat dat degene wiens aandacht gewenst is het allemaal teveel vindt en zich terugtrekt, waardoor de vraag om aandacht alleen maar groter wordt.

Dit zijn zo enkele voorbeelden die ons bekend zijn, aanvullende verhalen zijn natuurlijk altijd welkom.

Categorieën: Nieuws