Negatieve associatie bij het woord stief

Bezoekers aan onze website hebben zich uitgesproken over de stelling:

Heb jij bij het woord ‘stief’ een negatieve of positieve associatie?

De uitslag laat geen twijfel hoe daar over gedacht wordt. Meer dan driekwart van de stemmers had een negatieve associatie bij het woord stief, en maar één op de twintig had een postieve associatie bij het woord stief. Associatie bij een woord wordt grotendeels bepaald door taal en taalgebruik. Het verleden klinkt daar in door. Daarnaast spelen persoonlijke ervaringen van mensen in hun huidige leven natuurlijk ook een rol, en die persoonlijke ervaringen werken weer door in het onderlinge taalgebruik. Hoe die twee op elkaar inwerken kun je aan de hand van zo’n poll niet vaststellen. Wel kun je vermoeden dat een algemeen gedeelde positieve associatie bij het woord stief nog ver weg is, als dat er ooit al van gaat komen. Dat zou er voor pleiten om meer gebruik te maken van alternatieve woorden zoals plusmama, extrapapa, hoeder, fusiegezin, patchworkfamily enzovoort.

Mocht u nog andere varianten kennen die u, of uw (stief-)kinderen zelf bedacht hebben, laat het ons weten.

De complete uitslag van de poll:

Heb jij bij het woord ‘stief’ een negatieve of positieve associatie? Of sta jij misschien neutraal ten opzichte van dit woord.

  • Negatief (78%, 434 Stemmen)
  • Neutraal (17%, 95 Stemmen)
  • Positief (5%, 24 Stemmen)

Total aantal stemmers: 553

Categorieën: Nieuws

Comments

  1. Freddy

    Volgens mij komt het negatieve aan stief door de associatie met stijf en vooral door de lelijke rol die stiefmoeders altijd spelen in sprookjes.
    Ben zelf ook stiefvader maar word gewoon vader genoemd. Alternatief is misschien liefmoeder liefpa of zo, associatief en positief ineen.