Oproep voor hulp

Als bestuur breiden we onze taken steeds verder uit.

Lijkt het je fijn iets te doen voor nieuwe gezinnen? Je kunt ons helpen  bij…

  • het werven van fondsen samen met Kiona Nijntjes.
  • de pr: flyers verspreiden, plaatsen van artikelen in regionale kranten.
  • redactiewerk: We zijn op zoek naar een eindredacteur.
  • het verzorgen van de advertenties voor ons magazine.
  • de landelijke dag: inkopen doen, broodjes smeren, koffie schenken, zaal klaar zetten etc.
  • het geven van een workshop op de landelijke dag, zie info over landelijke dag op de site.
  • de adminstratie: omdat het aantal donateurs groeit, groeit ook de administratie. De groei willen we niet remmen dus…doe je mee?

Als je niet kunt helpen omdat je het met je dubbele gezin al druk genoeg hebt dan wil je misschien een donatie doen. Bijvoorbeeld:
€  –,–  een bedrag naar keuze. Met iedere bijdrage zijn we blij.
of € 5,00 per maand, alleen voor het jaar 2011. Automatische overschrijving kun je voor één jaar regelen.
Je kunt het bedrag onder vermelding van ‘extra gift’ overmaken op rekening 5931634 ten name van de Stichting Stiefgezinnen Nederland te Zeewolde.

Heel hartelijk dank, met jouw bijdrage kunnen we dit zinvolle werk voortzetten.

Categorieën: Nieuws