Unicef Staat stil bij 20 jaar rechten van het kind

Vandaag, 20 november 2009 viert Unicef de twintigste verjaardag van het Kinderrechtenverdrag. Dit verdrag van de Verenigde Naties is nog altijd noodzakelijk om de rechtspositie van kinderen over de hele wereld te verbeteren. Dit heeft de Nederlandse tak van Unicef, de VN-organisatie die zich inzet voor de rechten van het kind, donderdag 19 november gemeld.

Het rapport State of the World’s Children, dat vrijdag wordt gepubliceerd, bevat soortgelijke conclusies. Unicef viert vrijdag de twintigste verjaardag van het Kinderrechtenverdrag.

In het Verdrag voor de Rechten van het Kind staan 54 artikelen, die in drie categorieën zijn verdeeld: provision (verzorging), protection (bescherming) en participation (recht op deelname, of respect). Het gaat bijvoorbeeld om het recht op onderwijs, gezondheidszorg, en een veilige plek om te wonen en te spelen. Het verdrag garandeert ook de bescherming van kinderen tegen mishandeling, kinderarbeid, de gevolgen van oorlog en seksuele uitbuiting. Daarnaast mogen kinderen gehoord worden over zaken die hen aangaan, ze hebben onder meer recht op een eigen mening en een eigen godsdienst en mogen gebruikmaken van verschillende informatiebronnen. Het verdrag omvat kortom alle terreinen waarop het leven van een kind zich afspeelt.

Klik hier voor artikel in de Volkskrant dd 19 november 2009

Categorieën: standaard