Landelijke Stiefdag voldoet aan grote behoefte

Afgelopen zaterdag, 7 november 2009, heeft de Landelijke Stiefdag plaatsgevonden. Veel stiefgezinnen en professionals die werken met ouders en stiefouders waren aanwezig om elkaar te ontmoeten, van gedachten te wisselen en te leren over wat er zoal speelt in het leven van nieuwe gezinnen. In deze weblog een korte impressie van deze bijzondere dag.

Eerder aan de bel trekken
Wat duidelijk werd tijdens het debat in de ochtend is de grote behoefte van ouders en stiefouders aan (h)erkenning en aan informatie en dat in veel gevallen mensen eigenlijk pas veel te laat in actie komen. Er is zoveel informatie (in de vorm van boeken, stichtingen, gespreksgroepen, therapeuten en trainingen) beschikbaar om problemen voor te zijn en de praktijk wijst uit dat mensen pas aan de bel trekken als er echt een probleem is ontstaan. Openlijk werden er een aantal taboes besproken, zoals de gevoelens van weerstand die een stiefmoeder voelt naar haar stiefkind en hoeveel schuldgevoel dit bij haar heeft veroorzaakt.

Eerder hulp en informatie zoeken is dan ook een goede manier om nog beter hiermee om te gaan en problemen voor te zijn. Een deelnemer vertelde dat dit de eerste keer was dat hij bij een stiefdag aanwezig was en dat hij wilde dat hij dit al 8 jaar geleden had gedaan, toen hij zijn eerste stappen in zijn stiefgezin zette.

Conflicten en miskenning zijn schadelijk
Er is veel onderzoek gedaan naar echtscheiding, nieuwe gezinnen en de gevolgen daarvan voor kinderen. Ed Spruijt benadrukte dat onderzoek aantoont dat er veel meer ex-partners conflicten hebben dan algemeen wordt aangenomen en hoe schadelijk conflicten tussen biologische ouders zijn voor kinderen. Contactdwang kan in dat geval schadelijk zijn. Als er conflicten zijn, kan het beter voor het kind zijn om (tijdelijk) geen contact te hebben met de uit huis wonende andere biologische ouder. Tevens is hij er een groot voorstander van dat mensen zich goed informeren over het leven in een stiefgezin voordat ze eraan beginnen. De praktijk wijst echter uit dat dit niet gebeurt. Als je verliefd bent, denk je dat je alles aankunt en veel mensen stappen onbevangen en onwetend in een nieuw avontuur.

Corrie Haverkort hield een lezing waarin zij het belang van erkenning binnen het stiefgezin bedandrukte. Het niet erkennen van de gedachten, gevoelens, verlangens, dynamieken en de plek van de anderen in het gezin is schadelijk voor de vorming van het nieuwe gezin, de relatie tussen de partners en de ontwikkeling van de kinderen. Erkenning is een van de basis voorwaarden voor een gelukkig en ‘gelukt’ leven.

Openheid en vertrouwen
De openheid en betrokkenheid van alle aanwezigen tijdens de Stiefdag was prachtig om te ervaren. In de middag waren er diverse workshops en vooral de leer- en nieuwsgierigheid van de deelnemers was prachtig. Wij hebben de indruk dat er die avond nog veel is nagepraat, want alle bezoekers gingen vol gespreksstof en nieuwe inzichten naar huis. Na afloop van de workshops tijdens de afsluitende borrel lieten de aanwezige kinderen zien wat zij die dag hadden gedaan. Het was voor hun een dag vol spel, creativiteit en nieuwe vriendjes en vriendinnetjes.

Wij kijken terug op een hele waardevolle dag die voldoet aan een grote behoefte en wij zullen ons de komende tijd inzetten om nog meer informatie en activiteiten te ontwikkelen, zodat de taboes die nu nog leven opgeheven kunnen worden en zoveel mogelijk nieuwe gezinnen zich vrij voelen om zich te laten steunen en informeren, zodat elk nieuw gezin een mooie start kan maken en een goede toekomst kan hebben.

Categorieën: Nieuws