Monthly Archives november 2012

Omgangsregelingen

Mijn kinderen zijn full time bij mij en zo nu en dan bij hun vader. De kinderen van Peter hebben twee hele verschillende levens. Ze wisselen een paar keer per week van woning. Ik denk dat het wonen/nestelen in één huis goed is voor een kind omdat dit het meeste in de buurt komt van een kerngezin. Dit kan door de optie dat de kinderen altijd bij één ouder wonen of door de optie dat de biologische ouders om de week switchen van huis.
Read More

Co-ouderkinderen

Juni 2012  Co-ouderkinderen Ed Spruijt Bijna alle scheidingskinderen zijn eigenlijk ‘heen-en-weer kinderen’. Dat is nu eenmaal in de praktijk de consequentie van een ouderlijke scheiding. Moeder en vader gaan uit elkaar en de meeste kinderen blijven wonen bij de ene ouder en gaan af en toe naar de andere. Maar er zijn twee uitzonderingssituaties. Ongeveer 15 procent van de scheidingskinderen heeft helemaal geen contact meer met de uitwonende ouder en woont dus steeds op één adres. En een paar procent van de scheidingskinderen  blijft in het ouderlijk huis wonen terwijl de ouders gaan pendelen: birdnesting of – zoals de Vlamingen
Read More

Ouderverstoting (PAS: Parental Alienation Syndrome)

maart 2012 Ouderverstoting (PAS: Parental Alienation Syndrome) Ed Spruijt Kinderen kunnen als gevolg van hevige ouderlijke conflicten in het kader van echtscheiding en stiefgezinsvorming te maken krijgen met het zogeheten parental alienation syndrome (PAS). Ouderverstoting (of oudervervreemding) wordt gekenmerkt door een ziekelijke binding tussen een van de ouders (meestal de inwonende moeder) en een kind, met uitsluiting van de andere ouder (meestal dus de uitwonende vader). Volgens de definitie van de naamgever van het syndroom, de Amerikaan Gardner (1998) is het ‘een stoornis bij kinderen die primair optreedt in het kader van een juridische strijd om het ouderlijk gezag’. PAS
Read More

Een Amerikaans internetprogramma voor (stief)ouders

dec. 2011 Een  Amerikaans internetprogramma voor (stief)ouders Ed Spruijt In Nederland bestaat het (nog) niet maar wel in de VS: een gratis interactief voorlichtingsprogramma voor ouders en stiefouders in nieuwe gezinnen. Bovendien is nu onderzocht of het werkt. Het actief deelnemen van de ouder en stiefouder aan zo’n programma blijkt voor alle gezinsleden voordelen op te leveren, zowel voor de mannelijke als voor de vrouwelijke. Er is, zeker in de VS, veel onderzoek gedaan naar de problemen die het vormen van een stiefgezin met zich mee brengen. Het is ook een moeilijk en ingewikkeld proces. Amerikaanse kinderen vinden de stiefgezinsvorming
Read More

De schoolloopbaan van stiefkinderen

Sept. 2011 De schoolloopbaan van stiefkinderen door Ed Spruijt De schoolloopbaan is belangrijk in je leven. Je diploma helpt je op weg naar een baan en bepaalt ook op andere terreinen een deel van je levenskansen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de schoolloopbaan en andere onderwijsuitkomsten veel worden bestudeerd in het scheidingsonderzoek. Dit jaar is er een interessant rapport verschenen, Scheiding in Vlaanderen, met veel aandacht voor onderwijsresultaten en gebaseerd op een grote steekproef (Mortelmans & Pasteels, 2011). In veel opzichten lijkt het scheidingsonderzoek in Vlaanderen op dat in Nederland, zodat de resultaten interessant zijn voor beide landen.
Read More

Stiefmoeders in soorten

juni 201 Stiefmoeders in soorten door Ed Spruijt Vroeger kwamen stiefmoeders in een gezin na het overlijden van de eerste moeder. Tegenwoordig gebeurt dat ook nog wel maar veel vaker gaat een scheiding aan haar komst vooraf. Soms ziet vader daarna zijn kinderen nooit meer, dan is zijn nieuwe vriendin slechts een stiefmoeder op afstand. Vaak komen de kinderen om het weekend bij vader, dan is de nieuwe partner een weekendstiefmoeder. In co-oudergezinnen is zij beurtelings stiefmoeder met en zonder kinderen. Minder dan 10 procent van de scheidingskinderen woont bij vader. De nieuwe vriendin wordt dan voltijdstiefmoeder. Natuurlijk wordt vader’s
Read More

Onderzoek naar ‘bijzondere samenlevingsvormen’.

maart 2011 Onderzoek naar ‘bijzondere samenlevingsvormen’.  Ed Spruijt In 1978 schreef Cherlin een veelgeciteerd artikel over ‘Remarriage as an incomplete institution’, vrij vertaald als: ‘hertrouw, nog lang niet maatschappelijk geaccepteerd’. Problemen in hertrouwgezinnen bleken vooral te maken te hebben met die onvolledige institutionalisering. Dit gezinstype was nog te weinig ‘normaal of gewoon’ in de samenleving, kortom ‘bijzonder’. Cherlin noemde het hertrouwgezin dus al bijzonder. Hertrouwgezinnen zijn er zonder en met kinderen. Maar in dit artikel worden gezinnen steeds bijzonderder. De laatste noemen we stiefgezinnen. Een zeer ruime meerderheid van de stiefgezinnen is stiefvadergezin en in weer een heel klein gedeelte
Read More

Handboek scheiden en de kinderen

sept. 2010 door Ed Spruijt Op 15 september is bij uitgeverij Bohn Stafleu Van Loghum ‘Handboek scheiden en de kinderen’ verschenen. Dit boek is in de eerste plaats bedoeld voor beroepskrachten die met scheidingskinderen te maken hebben. Maar ook anderen vinden in het boek veel nieuwe informatie. Het is geschreven door mij en door Helga Kormos. In acht hoofdstukken wordt de actuele stand van zaken met betrekking tot het wetenschappelijk onderzoek naar kinderen en scheiding besproken. De informatie is steeds aan de hand van relevante variabelen geordend: maatschappij, opvoeding, problemen, wetgeving, en ondersteunende maatregelen. Praktische informatie staat hierbij centraal; zo
Read More

Beroepskrachten aan het woord

Dec. 2010 Beroepskrachten aan het woord Ed Spruijt Op 12 oktober is in Cultuur- en Congrescentrum Antropia in Driebergen het congres ‘Scheiden en de kinderen, weten wat helpt’ gehouden. Het was bestemd voor beroepskrachten die met scheidingskinderen te maken hebben, zoals (jeugd)maatschappelijk werkers, (jeugd)verpleegkundigen, juristen en leerkrachten. De meer dan 250 deelnemers stemden over een aantal stellingen die door de inleiders werden aangedragen. Onder de sprekers Corrie Haverkort, Liesbeth Groenhuijsen en de schrijver van dit artikel. De dagvoorzitter was Joan Ferrier, directeur van E-Quality, het kenniscentrum voor gezinnen, emancipatie en diversiteit. Zij is geen onbekende voor de Stichting Stiefgezinnen Nederland
Read More