Monthly Archives september 2009

Persbericht SSN 23 september 2009

Nieuwe Gezinnen gooien vaak handdoek in de ring! Meer dan de helft van deze stiefgezinnen (60%) gaat binnen een paar jaar weer uit elkaar gaat. Zaterdag 7 november organiseert de Stichting Stiefgezinnen Nederland een landelijke dag voor iedereen die te maken heeft met nieuwe gezinnen.
Read More

De positie van de vader

In het septembernummer van ons kwartaalblad Nieuw Gezin schrijft Addy Manneke in haar artikel over de positie van de vader ondermeer dat de opstelling van de vader essentieel is voor het al dan niet slagen van het nieuwe gezin.
Read More